Art 221 Reprezentanții salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Reprezentanții salariaților -
Art. 221.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. Reviste (2)

(3) Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Constituirea și desemnarea reprezentanților salariaților - Costel Gilca
Instituția reprezentanților salariaților reprezintă un imperativ al dialogului social, modalitatea de a se realiza dialogul între angajator și salariații care nu au organizații sindicale.
Astfel, reprezentanții salariaților sunt acei salariați care sunt aleși prin vot direct de către salariații unui angajator, în vederea îndeplinirii unui mandat precis pentru apărarea și promovarea drepturilor și intereselor legitime ale salariaților.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea esențială de fond și formă privește doar alin. (1) al textului de lege care învederează că reprezentarea salariaților în vederea apărării și promovării drepturilor acestora se face în întreprinderile cu cel puțin 21 de salariați prin sindicate reprezentative în sensul Legii nr. 62/201 (majoritare) sau prin reprezentanți ai salariaților. 
    În alți termeni, a fost desființat cvasi monopolul sindical cât privește reprezentarea salariaților la nivel de întreprindere atât prin eliminarea prevederii anterioare care permitea reprezentarea prin sindicat a salariaților și în ipoteza când în întreprindere lucra cel puțin un membru de sindicat, cât și prin dispoziția cu valoare de principiu a Legii nr. 62/2011 care condiționează reprezentativitatea sindicală de caracterul lor majoritar, respectiv să se reprezinte cel puțin 50% din total salariaților. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Sediul materiei 
    Principalele reglementări naționale : Titlul VII „Dialogul social” Capitolul III „Reprezentanții salariaților, respectiv art. 221 - 226 Codul muncii ; art. 1 lit. h) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată. 
    Principalele reglementări internaționale : Convenția O.I.M. nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, Convenția O.I.M. nr. 135/1971 privind protecția reprezentanților lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile ce se acordă acestora. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop.

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și dacă nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 211 Dispoziții generale
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Reviste:
Reprezentanții salariaților
Legea 62/2011 - o lege controversată
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Codul muncii - Art. 221. Reprezentanții salariaților. Desemnare și incompatibilități (comentariu)
Studiu de caz: Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...