Art 220 Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Sindicatele -
Art. 220.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Protecția liderilor sindicali - Costel Gilca
Acest articol reglementează exact aceeași situație juridică care este reglementată și de art. 10 alin. (1) LDS care are însă o altă formulare, și anume „sunt interzise modificarea și/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizațiilor sindicale pentru motive care privesc apartenența la sindicat și activitatea sindicală”.
De asemenea, conform art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii „concedierea salariaților nu poate fi dispusă pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În noua redactare, articolul de lege elimină protecția împotriva concedierii persoanelor alese în funcții de conducere în sindicat, după expirarea mandatului sindical. 
    Formularea anterioară modificării care asigura o anumită protecție liderilor sindicali împotriva concedierii pe o perioadă de 2 ani după încetarea mandatului sindical a fost deseori criticată în literatura de specialitate fiind calificată drept o cvasi imunitate a acestei categorii de angajați vizavi de concediere. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    1.Un comentariu general. Chiar după adoptarea Legii dialogului social, reglementarea statutului juridic al reprezentanților salariaților se face exclusiv prin Codul muncii. Modificările de la art. 223-229 Codul muncii (art. 220-226 după republicare) sunt menite să echivaleze statutul reprezentanților salariaților – stabilit prin Codul muncii – cu statutul liderilor sindicali stabilit prin Codul dialogului social. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate.

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 210 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 211 Dispoziții generale
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Reviste:
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Este imunitatea juridică a liderilor sindicali un privilegiu sau o necesitate în cadrul raporturilor de muncă? Examen critic al Deciziei Curții Constituționale nr. 814/2015*
Concediere colectivă. Inutilitatea aplicării criteriilor de prioritate la concediere în cazul desființării integrale a unui departament sau unei structuri distincte din cadrul unității. Admisibilitatea concedierii unui salariat ce exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical pentru motive care nu țin de persoana sa și nu vizează îndeplinirea mandatului primit de la salariații pe care-i reprezintă
Interdicții privind concedierea salariaților
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Imposibilitatea concedierii unui salariat pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Dreptul de a concedia un lider de sindicat
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, raportate la dispozițiile art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, referitor la concedierea persoanelor cu funcții eligibile într-un organism sindical
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...