Art 219 Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Sindicatele -
Art. 219.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de muncă, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Reprezentarea salariaților în conflictele de muncă - Costel Gilca
Același aspect al reprezentării salariaților de către sindicat în conflictele de muncă este reglementat și prin art. 28 alin. (2) LDS: „organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres”.
O observație pe care am prezentat-o constant vizează tehnica legislativă deficitară a legiuitorului român care a dus la reglementarea aceleiași situați juridice prin două acte normative distincte.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 219. 
    Modificarea conținutului textului de lege vizează doar înlocuirea sintagmei „conflicte de drepturi” cu aceea de „conflicte de muncă”, întrucât în optica și voința legiuitorului din anul 2011 nu mai are fundament legislativ distincția între conflicte de interese și conflicte de drepturi (pentru detalii, a se vedea comentariul nostru de sub art. 231 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de muncă, în condițiile legii.

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de drepturi.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 209 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 210 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 211 Dispoziții generale
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Reviste:
Reprezentanții salariaților
Aspecte privind reprezentarea salariaților membri de sindicat
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Sindicat, salariat, contract colectiv - CEDO, practică și norme interne. Inadmisibilitate acțiune individuală privind anularea, desființarea normelor convenționale
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizațiilor sindicale în acțiuni promovate în numele membrilor de sindicat, precum și a dispozițiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind determinarea instanței competente teritorial în soluționarea conflictelor de muncă în cazul acestor acțiuni
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...