Art 214 Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Sindicatele -
Art. 214.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor se reglementează prin lege.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Scopul organizațiilor sindicale - Costel Gilca
În opinia noastră apreciem că nu are sens existența acestui articol în Codul muncii, deoarece nu dă nici o valoare, nu face altceva decât să creeze confuzie cu privire la definirea anumitor noțiuni constituind în același timp un instrument greoi de consultat. Să cauți în două acte normative și să le compari pentru a vedea diferențele de nuanță este fără îndoială un demers greoi și inutil din punct de vedere al tehnicii legislative.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 532, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În noua formă de redactare a textului de lege apar o serie de elemente noi, după cum urmează: 
    – definirea sindicatelor ca fiind alcătuite din salariați care exercită dreptul lor la liberă asociere; 
    – circumstanțierea naturii drepturilor individuale și colective ale salariaților protejate de sindicate și stabilite prin lege prin contractele individuale de muncă, precum și cele reglementate prin legislația națională și internațională; [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    În cadrul unei fabrici de încălțăminte, în condițiile unei perioade în care volumul de muncă a crescut fiind necesară prestarea muncii suplimentare pentru a se asigura livrarea comenzilor la timp, salariații Maria Mateescu, Matei Rădoi și Răzvan Marin discută despre posibilitatea de a constitui un sindicat care să le promoveze și să le apere drepturile și interesele în raport cu angajatorul pentru a putea preveni eventualele abuzuri. Salariații nu cunosc însă ce beneficii ar avea dacă ar constitui un sindicat, care ar fi dezavantajele și care este procedura de urmat pentru constituirea legală a organizației sindicale. De asemenea, ei au în vedere și eventualele avantaje de care ar beneficia dacă și-ar alege reprezentanți care să le promoveze drepturile și interesele. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor se reglementează prin lege.

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor colective și individuale, precum și a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor.

(2) Condițiile și procedura de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale se reglementează prin lege specială.

(3) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere și gestiune, cu condiția ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condițiile legii.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 205 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 206 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 207 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 208 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 209 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 210 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 211 Dispoziții generale
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Reviste:
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Codul muncii - Art. 214. Organizațiile sindicale. Noțiune și regim juridic (comentariu)
Sindicatele și interesul acestora în promovarea unor cereri introductive de instanță care ar putea contraveni drepturilor fundamentale ale salariaților // Trade unions and their interest in promoting court actions that might violate the fundamental rights of employees
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Exercitarea dreptului la grevă (I)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...