Art 208 Contractul de ucenicie la locul de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională - Contractul de ucenicie la locul de muncă -
Art. 208.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. Doctrină (1)

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: Reviste (1)

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

b) ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contractul de ucenicie - Costel Gilca
Ucenicia la locul de muncă este un contract special de formare profesională reglementat prin Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
O primă observație vizează o problemă de tehnică legislativă. Apreciem ca inadmisibil reglementarea prin Codul muncii a unor dispoziții care sunt foarte clar reglementate printr-o lege specială. Deși Legea nr. 279/2005 este special dedicată uceniciei la locul de muncă, art. 4 alin. (2) din această lege prevede că „încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condițiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie și la contractul individual de muncă”. Este un o soluție extrem de greoaie de a căuta în mai multe acte normative elemente specifice. Suntem de acord că Legea nr. 53/2003 este o lege la care se poate face trimitere pentru anumite aspecte, însă aceasta nu trebuie să cuprindă și elemente care sunt reglementate prin lege specială.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Cu condiția obținerii aceleiași încuviințări, minorul poate încheia și acte juridice referitoare la îndeletnicirile sale artistice (spre exemplu, participarea la activitățile unui ansamblu folcloric) sau sportive (practicarea unui sport în cadrul unui club sportiv) ori la profesia sa. În ceea ce privește actele referitoare la profesia minorului, acestea pot privi fie încheierea unui contract de școlarizare, fie încheierea unui contract de ucenicie la locul de muncă (art. 208-210 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Cadrul legal. Contractul de ucenicie la locul de muncă este reglementat de art. 208 alin. (1) Codul muncii, precum și de Legea nr. 279/2005. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 205 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 206 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 207 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 208 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 209 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 210 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 211 Dispoziții generale
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Reviste:
Evoluția reglementării contractului de ucenicie la locul de muncă
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Ce trebuie să știm despre ucenicia la locul de muncă? (I)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...