Art 207 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională - Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator -
Art. 207.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Formatorul are obligația de a primi, de a ajuta, de a informa și de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională și de a supraveghea îndeplinirea atribuțiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare și participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesională.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligațiile formatorului - Costel Gilca
Legiuitorul stabilește elementele minime pe care trebuie să le cuprindă, fie actul adițional la CIM al salariatului formator, fie clauza din CIM salariatului formator cu privire la formarea profesională.
Astfel, clauza de formare profesională din CIM-ul salariatului formator trebuie să cuprindă următoarele obligați:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Reclamantul a formulat o cerere prin care a solicitat instanței adresarea unei întrebări preliminare Curții de Justiție cu privire la interpretarea art. 1 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 2 din Regulamentul nr. 918/83 al Consiliului [din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale388], în ceea ce privește accizele la importul în România a bunurilor personale ale cetățenilor ce se repatriau. Întrebarea preliminară propusă avea următoarea formulare: „Art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 918/83 trebuie interpretat în sensul că scutirea de la plata drepturilor de import instituită prin acest articol se referă și la scutirea de la plata accizelor reglementate de art. 207 pct. h) din Legea nr. 571/2003”. 
    388 JO L 104, 23.04.1983, p. 1, ed. specială, 02/vol. 2, p. 126. Regulamentul preciza cazurile de acordare a scutirii de la plata drepturilor de import și de export atunci când mărfurile erau puse în liberă circulație sau exportate din Comunitate.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 205 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 206 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 207 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 208 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 209 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 210 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 211 Dispoziții generale
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Reviste:
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 42/2019
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...