Art 20 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 20.
- Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (3)

(1) În afara clauzelor esențiale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

a) clauza cu privire la formarea profesională; Reviste (1), Comentarii expert (1)

b) clauza de neconcurență; Jurisprudență, Reviste (1)

c) clauza de mobilitate; Jurisprudență

d) clauza de confidențialitate. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Caracterul enunțiativ al enumerării clauzelor speciale în CIM (I). Clauza de obiectiv - Horatiu Sasu
Clauza de obiectiv (cuprinzând, în practică, indicatori de performanță) reprezintă o prevedere contractuală FACULTATIVĂ, cuprinsă în contractul individual de muncă prin care salariatul își asumă:
a) efectuarea unei lucrări la un termen și în condițiile stabilite;
[ Mai mult... ]

Caracterul enunțiativ al enumerării clauzelor speciale în CIM (II). Clauza de conștiință - Horatiu Sasu
Clauza de conștiință nu este prevăzută în mod expres de Codul muncii ca făcând parte din clauzele convenționale între părțile contractului individual de muncă, dar nici nu e interzisă.
Clauza de conștiință – negociabilă între părți – presupune că salariatul nu va fi obligat să execute un ordin de serviciu – chiar dacă acesta este LEGAL - în măsura în care contravine concepțiilor sale:
[ Mai mult... ]

Caracterul enunțiativ al enumerării clauzelor speciale în CIM (III). Clauza de fidelitate și sporul aferent. Litigii - Horatiu Sasu
Clauza de fidelitate, interpretată în sensul comun al termenului, poate genera un spor de fidelitate. Clauza nu este reglementată de Codul muncii (și nici sporul aferent). Sporul este prevăzut, eventual, în anumite contracte colective de muncă, ceea ce înseamnă că trebuie acordat, chiar dacă nu a fost specificat în contractul individual de muncă. Lipsa reglementării legale face ca „fidelitatea” să fie interpretată diferit de către angajatori și salariați
Bunăoară, într-un caz în care clauza a fost inserată în contractul individual de muncă într-o formulare diferită de cea clasică, reclamanta BCR SA - Sucursala Județeană Dolj a chemat în judecată pârâta V.M., solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 5011 lei reprezentând spor de fidelitate aferent perioadei 01.03.2005 - 01.03.2006.
[ Mai mult... ]

Clauze specifice în contractual individual de muncă - Mădălina Moceanu
Prin acordul lor, părțile pot cuprinde, în contractual individual de muncă, și alte clauze specifice, în afara celor enumerate exemplificativ de art. 20 alin. (2) din Codul muncii, dacă ele nu contravin normelor imperative ale legilor aplicabile.
Obligația de fidelitate constituie o îndatorire principală a salariatului pe întreaga existență a contractului individual de muncă, însă ea nu acționează după încetarea acestuia. Fiind prevăzută de lege, îndatorirea de fidelitate a angajatului există și în absența stipulării ei exprese în conținutul contractului individual de muncă încheiat între părți, fără a naște în sarcina angajatorului o obligație corelativă de indemnizare a salariatului cu un spor sau o indemnizație suplimentară la salariul negociat de către părți la încheierea contractului individual de muncă sau a actului adițional la acesta. Părțile pot negocia inserarea în contractul individual de muncă sau într-un act adițional la acesta a unei clauze prin care să fie concretizat conținutul acestei obligații legale a salariatului, aplicând prin analogie și în mod corespunzător prevederile art. 21 alin. 2 din Codul muncii referitoare la clauza de neconcurență, fără ca angajatorul să fie îndreptățit să solicite angajatului și să convină cu acesta să rămână în unitate un număr minim de ani din momentul încheierii contractului individual de muncă, sub sancțiunea plății unor daune-interese, stabilite anticipat, în cazul denunțării unilaterale a contractului individual de muncă înaintea expirării termenului impus de către angajator, dat fiind că o astfel de solicitare încalcă dreptul esențial la muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Pornind de la sfera „raporturilor de muncă” reglementate de Codul muncii, este de observat că dincolo de aplicarea prevederilor legale imperative, părțile pot negocia astfel de clauze dacă nu încalcă normele legale, ordinea publică și bunele moravuri. Astfel, în afara clauzelor prezentate enunțiativ de art. 20 alin. (2) Codul muncii, în contractul de muncă poate fi inserată – bunăoară – clauza de rezultat (sau clauza de obiectiv), conform căreia salariatul se obligă să obțină prin prestarea muncii un rezultat cuantificabil. Obiectivul poate consta într-o cantitate de produse ce trebuie realizate, în încasarea unei anumite sume din vânzările efectuate sau în obținerea unui alt rezultat concret stabilit la încheierea contractului. Deci clauza de rezultat obligă salariatul să realizeze într-un timp determinat de muncă oanumită lucrare sau un anumit produs5. 
    5 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Codul muncii. Prezentare de ansamblu. Analiza textelor esențiale. Textul integral, Ed. Lumina Lex, București, 2003, p. 45.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu de caz: Momentul până la care se acordă despăgubiri pentru concedierea nelegală în situația în care salariatul nu solicită reintegrarea
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Clauză de mobilitate. Relocare. Plata cheltuielilor de judecată
Studiu de caz. Sancțiunea în cazul nerespectării cerințelor legale referitoare la clauza de neconcurență
Contract sportiv. Diferența dintre un contract individual de muncă și o convenție civilă de prestări servicii
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 25/2019
Consilier juridic. Acordarea sporurilor de mobilitate și confidențialitate doar în ipoteza negocierii cu angajatorul conform dispozițiilor art. 20 C.muncii
Decizie de modificare a contractului individual de muncă. Încălcarea acordului inițial de voință a părților cu privire la locul și felul muncii
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Codul muncii, respectiv că stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/SHORT CONSIDERATIONS ON THE CLAUSES OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACT/CONSIDÉRATIONS SUCCINTES SUR LES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPLOI INDIVIDUEL
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...