Art 2 Domeniul de aplicare | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Domeniul de aplicare -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Jurisprudență

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Jurisprudență

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Jurisprudență, Reviste (2)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Jurisprudență

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice; Jurisprudență

g) organizațiilor sindicale și patronale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 2 lit. c din Codul muncii și art. 102 din Legea nr. 105/1992 salariatului, cetățean turc care a prestat muncă în temeiul contractului individual de muncă pentru angajatorul persoană juridică română, îi sunt aplicabile prevederile Codului muncii român și legislația aferentă, inclusiv OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale.
Certificatele medicale emise de Policlinica din Turcia prin care se afirmă că intimatul s-a prezentat la clinică și a fost diagnosticat cu hernie de disc, drept pentru care i s-a recomandat repaus la pat, nu sunt certificate de concediu medical în accepțiunea OUG nr. 158/2005, ci doar certificate care atestă un diagnostic și o recomandare medicală. Chiar și în această situație, certificatul de concediu medical se elibera de medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară.
[ Mai mult... ]

Subiectele reglementării - Costel Gilca
Prin acest articol se reglementează câmpul personal de aplicare, și anume căror persoane li se aplică dispozițiile acestei legi.
Ca tehnică legislativă, se utilizează enumerarea, adică menționarea fiecărei categorii de persoane căreia i se aplică aceste dispoziții, cele care nu sunt enumerate înțelegându se că nu intră în câmpul de aplicare decât în mod excepțional, și anume în situația în care legea speciale care legea specială nu cuprinde dispoziții.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    4.1. Încadrarea în muncă a străinilor 
    Avizul de angajare. Străinii cu ședere legală în România pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori în condițiile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare85. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Codul muncii - Art. 2. Subiectele reglementării (comentariu)
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Convenție civilă de prestări servicii. Proces-verbal încheiat de I.T.M.
Criterii privind stabilirea sancțiunii disciplinare
Preaviz 2015: drepturile și obligațiile angajatului
Momentul până la care poate fi modificată decizia de concediere de către angajator
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...