Art 2 Domeniul de aplicare | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 1 Domeniul de aplicareTITLUL I Dispoziții generale - CAPITOLUL II Principii fundamentale -
Art 3 Principii fundamentale

TITLUL I Dispoziții generale - CAPITOLUL I Domeniul de aplicare -
Art. 2.
- Practică judiciară (16), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Practică judiciară (3)

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Practică judiciară (7)

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Practică judiciară (9), Reviste (1), Comentarii expert (1)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Practică judiciară (1)

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice; Practică judiciară (1)

g) organizațiilor sindicale și patronale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...