Art 197 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 197.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nuanțarea situațiilor și soluțiilor - Horatiu Sasu
Dispozițiile legale de mai sus sunt valabile pentru formarea profesională inițiată de angajator! Pentru că, dacă salariatul solicită formarea profesională, sunt aplicabile alte prevederi, anume ale art. 198 din Codul muncii, care lasă totul la latitudinea părților. [ Mai mult... ]

Plata orelor suplimentare și a diurnei pentru pregătire profesională în străinătate. Nuanțări - Horatiu Sasu
Nu este întemeiată acțiunea privind plata orelor suplimentare și a diurnei de către angajator pentru perioada în care salariatul urmează cursurile unei pregătirii profesionale inițiată chiar de către salariat.
Astfel, într-un caz, prin sentința civilă nr. 404/2005 a Tribunalului Brașov, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta pentru:
[ Mai mult... ]

Suportarea cheltuielilor de formare profesională - Costel Gilca
Având în vedere faptul că principalul beneficiar al creșterii competențelor profesionale ale salariatului este angajatorul, apare ca firească reglementarea legiuitorului care obligă angajatorul la suportarea cheltuielilor de formare profesională.
Așadar, toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatului la cursurile de formare profesională (transport, cazare, taxa de participare, diurna, suport de curs și orice altă cheltuială necesară bunei desfășurări de către salariat a activității de formare profesională) sunt suportate de către angajator.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În formula avansată prin modificarea Codului muncii, salariatul cuprins în cursuri sau stagii de formare profesională, indiferent dacă aceste cursuri presupun sau nu scoaterea din activitate, va beneficia de toate drepturile salariale deținute. 
    În concret, angajatul aflat la un stagiu de formare profesională va obține același câștig salarial, chiar dacă are contractul de muncă suspendat pe durata cursurilor. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.

(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute.

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.

(2) În cazul în care, în condițiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parțială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:

a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depășește 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului și funcției deținute, cu toate indemnizațiile, sporurile și adaosurile la acesta;

b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază și, după caz, de sporul de vechime.

(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizație plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

[ Mai mult... ]


Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    b) pe perioada formării profesionale pe care salariatul ourmează din inițiativa sa [iar nu din inițiativa angajatorului, deoarece în acest ultim caz se aplică prevederile art. 197 alin. (1) și (2) Codul muncii republicat – în sensul că pe perioada cursurilor de formare profesională inițiate de angajator salariatul beneficiază de toate drepturile salariale, iar angajatorul suportă toate cheltuielile aferente]; [ Mai mult... ] 

.....
    b) pe perioada formării profesionale pe care salariatul ourmează din inițiativa sa [iar nu din inițiativa angajatorului, deoarece în acest ultim caz se aplică prevederile art. 197 alin. (1) și (2) Codul muncii republicat – în sensul că pe perioada cursurilor de formare profesională inițiate de angajator salariatul beneficiază de toate drepturile salariale, iar angajatorul suportă toate cheltuielile aferente]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 205 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 206 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 207 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Reviste:
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Formare profesională. Suportarea cheltuielilor. Cheltuieli de judecată. Exonerarea pârâtului care a recunoscut pretențiile reclamantului de la plata acestora
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
STUDIU DE CAZ: Când are salariatul obligația de a plăti cursurile de formare profesională?
MOTIVAREA PERSONALULUI: Programele de formare profesionale și cheltuielile sociale
Codul muncii - Art. 16. Forma scrisă a contractului. Vechimea în muncă (comentariu)
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...