Art 196 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 196.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Reviste (1)

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actul adițional la contractul individual de muncă – clauze și consecințe - Horatiu Sasu
O problemă de actualitate este aceea a completării contractului de muncă printr-un act adițional în cazurile în care salariatul este trimis să urmeze o școală sau un curs. Actul adițional trebuie să cuprindă:
a) obligația unității de a suporta – direct sau prin alt organ – parțial sau integral, cheltuielile pentru instruirea persoanei respective
[ Mai mult... ]

Constatarea nulitatii clauzelor din CIM privind formarea profesionala. Distinctie fata de rezolutiune. Dovada cheltuielilor - Mădălina Moceanu
Nerespectarea de catre angajator a numarului de ore pentru pregatirea practica nu poate conduce la nulitatea anexei si a actului aditional din 2006, pentru ca, pe de o parte, aceste împrejurari sunt ulterioare încheierii celor doua acte juridice, iar nulitatea este o cauza de ineficacitate a actului juridic ce trebuie sa preexiste sau sa fie concomitenta cu încheierea actului juridic respectiv, iar, pe de alta parte, sanctiunea care intervine în cazul nerespectarii obligatiilor asumate de una dintre partile actului juridic este rezolutiunea sau rezilierea conventiei.
Recurentul nu a solicitat rezilierea contractului individual de munca pentru nerespectarea obligatiilor asumate de angajator cu privire la conditiile desfasurarii perfectiunii profesionale.
[ Mai mult... ]

Reglementarea activității de formare profesională - Costel Gilca
În spiritul dialogului social, legiuitorul reglementează și dreptul salariatului de a avea inițiativa privind formarea profesională.
Astfel, primul alineat prevede că formarea profesională se poate realiza:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Prezentul act adițional se încheie potrivit art. 196 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii – în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. [ Mai mult... ] 

.....
    [12] Actul adițional. Conform art. 196 alin. (2) Codul muncii, prin actul adițional la contractul individual de muncă părțile vor stabili de comun acord modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care asuportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 205 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 206 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Reviste:
Răspunderea salariatului de a mai presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile de formare profesională
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Reflecții privind suspendarea contractului individual de muncă și necesitatea regândirii reglementării acesteia cuprinsă în Codul muncii
14. Medic rezident. Încetarea raporturilor de muncă. Restituire cheltuieli de personal. Aplicarea deciziei nr. 5/2015 a ICCJ
Drepturile salariale ale medicului rezident
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Obligația de restituire - forma răspunderii patrimoniale. Particularități
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Admitere recurs în interesul legii. Medic rezident. Salariu primite în perioada rezidențiatului. Restituire în situația în care medicul nu-și respectă obligațiile.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (7 ind. 1) din O. G. nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O. G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 38 și art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...