Art 194 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 194.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;

b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile alin. (1), se suportă de către angajatori. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cursurile de facultate, masterat, doctorat pot să reprezinte formare profesională? - Horatiu Sasu
Actul normativ care are reflexii și în materia raporturilor de muncă și în materie fiscală este OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Formele de realizare a formării profesionale a adulților sunt stabilite prin lege (deci nu se poate face vreo derogare):
a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;
[ Mai mult... ]

Obligațiile angajatorului - Costel Gilca
Concepția legiuitorului român este aceea a responsabilității angajatorului pentru formarea profesională a salariaților.
La nivel practic această concepție se traduce, cu titlul de exemplu, prin faptul că în cazul schimbărilor tehnologice angajatorul nu poate să concedieze salariații săi pe motiv că aceștia nu au competențele necesare, ci este obligat să asigure cursuri de formare profesională pentru dobândirea acestor competențe.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Este de menționat faptul că legislația în vigoare, respectiv Codul muncii la art. 194, prevede faptul că angajatorii au obligația de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații. În acest sens, angajatorul persoană juridică elaborează anual și aplică planuri de formare profesională cu consultarea sindicatului sau, după caz, areprezentanților salariaților. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Accesul la formare profesională. Potrivit art. 39 alin. (1) lit. g) Codul muncii, salariații au „dreptul la acces la formarea profesională”. Acestui drept al salariatului îi corespunde obligația corelativă a angajatorului de a-i asigura accesul la formare profesională. 
    În conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. (1) Codul muncii, angajatorii au obligația de aasigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații: cel puțin odată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați, respectiv cel puțin odată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Reviste:
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul muncii, ediția 1
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
;
se încarcă...