Art 193 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 193.
- Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate; Jurisprudență

b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; Jurisprudență

c) stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;

d) ucenicie organizată la locul de muncă;

e) formare individualizată;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cele două coordonate ale formării profesionale. Cazul team-building-urilor - Horatiu Sasu
Criteriul pentru care o activitate este considerată formare profesională este dublu: de obiectiv și de formă.
Ca obiectiv, formarea profesională trebuie să se încadreze printre cele expres prevăzute în art. 192 alin. (1) din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Modalități de formare profesională - Costel Gilca
Prin acest text din Codul muncii, se individualizează formele de formare profesională. Nu reluăm textul de lege, fiind clar cu privire la modalitățile prin care se realizează formarea profesională.
Precizăm doar că nu are relevanță forma capitalului, public sau privat, prin care se organizează cursurile de formare profesională, ci relevant să se realizeze cursuri de formare profesională.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Reviste:
Răspunderea salariatului de a mai presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile de formare profesională
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională
;
se încarcă...