Art 192 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 192.
- Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

b) obținerea unei calificări profesionale;

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale; Reviste (1)

f) prevenirea riscului șomajului;

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obiectivele formării profesionale - Costel Gilca
Conform art. 4 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă. Formarea profesională continuă este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.
În ceea ce ne privește apreciem că titlul capitolului „formare profesională” nu este adecvat, deoarece prin formare profesională înțelegem totalitatea modalităților de dobândire a cunoștințelor (profesionale) ale unei persoane care includ formarea profesională inițială și formarea profesională continuă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Formarea profesională asalariaților284 constituie oparte aformării profesionale aadulților, reglementată prin O.G. nr. 129/2000, republicată, ca fiind formarea profesională apersoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Ea cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Reviste:
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
Răspunderea salariatului de a mai presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile de formare profesională
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...