Art 19 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 19.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

În situația în care angajatorul nu își execută obligația de informare prevăzută la art. 17 și 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Întinderea obligației de informare a angajatului la încheierea CIM. Momentul în care a avut loc presupusa încălcare a obligaț. de inform. - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 17 alin. 3 din Codul muncii elementele asupra cărora poartă obligația de informare a angajatului la încheierea contractului individual de muncă se referă exclusiv la condițiile de muncă, adică la condițiile în care se va desfășura raportul de muncă.
Prin urmare, în continuarea raționamentului legiuitorului ar trebui ca orice altă obligație suplimentară de informare a angajatorului să vizeze aspecte de aceeași natură, respectiv aspecte legate de condițiile de muncă.
[ Mai mult... ]

Sancționarea neinformării salariatului - Denisa Pătrașcu
Legiuitorul a reglementat special sancționarea neinformării salariatului. Fiind un conflict generat de executarea contractului individual de muncă, este un conflict individual, iar organul competent de soluționare este instanța judecătorească, potrivit prevederilor din Legea nr.161/2011 privind dialogul social.
Astfel, persoana prejudiciată are dreptul la recuperarea prejudiciului, în măsura probării lui, existând și un termen special de decădere din dreptul de a solicita despăgubiri, și anume, 30 zile de la data la care ar fi trebuit îndeplinită obligația de informare. Coroborat cu prevederile art.17 alin.(4) Codul Muncii, care stabilește termenul de 20 zile lucrătoare pentru informare înaintea încheierii, respectiv modificării contractului individual de muncă, observăm ca termenul coincide (20 zile lucrătoare = 30 zile calendaristice), astfel la momentul încheierii/modificării contractului individual de muncă, salaritul trebuie să se adreseze instanței judecătorești.
[ Mai mult... ]

Sancțiunea neinformării salariatului - Costel Gilca
a) Persoanele care au vocație procesuală
Acest articol reglementează sancțiunea neîndeplinirii obligației angajatorului de a informa persoana selectată în vederea angajării sau salariatul cu privire la clauzele esențiale ale contractului individual de muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 19 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    De asemenea, potrivit art. 19 Codul muncii, în situația în care angajatorul nu își execută obligația de informare prevăzută la art. 17 și 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare aneexecutării de către angajator aobligației de informare. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Conform art. 17 alin. (1) C.mun., anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorului îi revine obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract. În alin. (3) al acestui text legal sunt enumerate categoriile de informații cu privire la care persoana selectată în vederea angajării va fi informată. Împrejurarea că legiuitorul a folosit expresia "va fi informată cel puțin cu privire la următoarele elemente", confirmă ipoteza că enumerarea legiuitorului este doar exemplificativă, în funcție de situația concretă din cauză putând fi necesară efectuarea unei informări și cu privire la alte aspecte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 19 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Propunere "de lege ferenda" privind obligația angajatorului de informare cu privire la clauzele esențiale din contractul individual de muncă
încetare detașare. Inexistența obligației de informare a angajatorului
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/SHORT CONSIDERATIONS ON THE CLAUSES OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACT/CONSIDÉRATIONS SUCCINTES SUR LES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPLOI INDIVIDUEL
Organizarea muncii pe perioada Stării de Urgență 2020
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...