Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sănătatea și securitatea în muncă - Protecția salariaților prin servicii medicale -
Art. 189.
- Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în:

a) prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

b) supravegherea efectivă a condițiilor de igienă și sănătate în muncă;

c) asigurarea controlului medical al salariaților atât la angajarea în muncă, cât și pe durata executării contractului individual de muncă. Reviste (2)

(2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicină a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariați, determinată de starea de sănătate a acestora. Jurisprudență

(3) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate și sănătate în muncă. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atribuțiile medicului de medicina muncii - Costel Gilca
Atribuțiile medicului de medicina muncii sunt reglementate în mod detaliat în Capitolul I, secțiunea III intitulată „Atribuții specifice medicului de medicină a muncii” din Legea nr. 418/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Față de această dublare a normelor legislative, apreciem că se impune eliminarea tuturor dispozițiile din Codul muncii care dublează normele din Legea nr. 418/2004, cu modificările și completările ulterioare.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Reviste:
încetare raport serviciu pentru imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției publice deținute. Organul competent să emită actul medical care stă la baza emiterii deciziei de încetare a raportului de serviciu
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
;
se încarcă...