Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sănătatea și securitatea în muncă - Protecția salariaților prin servicii medicale -
Art. 186.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Angajatorii au obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Accesul la medicina muncii - Costel Gilca
Parte componentă a sănătății și securității în muncă, serviciul medical de medicina muncii are pe de o parte un rol preventiv, pe de altă parte un rol de evaluare a capacității fizice și psihice a salariatului/viitorului salariat de a ocupa un anumit loc de muncă, ce are parametrii definiți de angajator.
Așadar, sănătatea și securitatea în muncă nu vizează numai componenta organizatorică privind amenajarea locului de muncă astfel încât să se evite, pe cât posibil, orice accident de muncă sau bolile profesionale, ci are și o componentă medicală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Obligațiile angajatorilor. Codul muncii stabilește obligația generală a angajatorilor de a asigura securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă. Angajatorul răspunde de organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă. Obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea în muncă se naște ex lege, de la data încheierii contractului individual de muncă293. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Reviste:
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...