Art 18 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 18.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum și informații referitoare la: Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;

c) prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;

d) condițiile de climă;

e) reglementările principale din legislația muncii din acea țară;

f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală;

g) condițiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dispozițiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condițiile specifice de muncă în străinătate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Informarea salariatului în cazul muncii în străinătate - Denisa Pătrașcu
Fiind o situație specială, cea a salariaților care își desfășoară activitatea în străinătate, aceștia au dreptul la o protecție suplimentară, prin informarea asupra unor elemente de conviețuire socială, a căror încălcare i-ar pune viața în pericol, modalitatea de repatriere, clima, pentru a fi în cunoștință de cauză. Potrivit art.4 din Directiva Consiliului 91/533/CEE ”dacă unui lucrător i se solicită să își exercite activitatea într-una sau mai multe țări, altele decât statul membru a cărui legislație și/sau practică reglementează contractul sau raportul de muncă, înainte de plecare, el trebuie să intre în posesia documentului sau documentelor menționate în art.3, care să cuprindă cel puțin următoarele informații suplimentare: a) durata angajării în străinătate; b) moneda în care urmează să se facă plata remunerației sale; c) dacă este cazul, prestațiile în bani sau în natură care însoțesc angajarea în străinătate; d) dacă este cazul, condițiile care reglementează repatrierea salariatului. Informațiile menționate la lit.b) și c) pot fi furnizate, dacă este cazul, sub forma unei trimiteri la dispozițiile legale, de reglementare și administrative sau obligatorii sau convențiile colective care reglementează aceste aspecte. Aceste prevederi nu se aplică dacă durata muncii în afara țării a cărei legislație și/sau practică reglementează contractul sau raportul de muncă este de cel mult o lună”.
Dacă prevederea directivei lasă posibilitatea statului membru de a nu reglementa printr-o informare suplimentară, în cazul în care durata activității în afara țării este mai mică de o lună, prevedere care nu se regăsește în Codul Muncii, urmare a acestui fapt indiferent de durata muncii în afara granițelor această obligație îi revine angajatorului.
[ Mai mult... ]

Informarea salariaților care vor lucra în străinătate - Costel Gilca
Legiuitorul european reglementează și situația lucrătorilor care urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, din punctul de vedere al informațiilor pe care acesta trebuie să le primească.
Astfel, conform art. 4 alin. (1) din Directiva 91/533/CEE, în situația în care activitatea se va desfășura în străinătate, angajatorul are obligația să îi furnizeze lucrătorului următoarele informații:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    d) În cazul în care Salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, se vor regăsi și în Contractul individual de muncă; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 18 Codul muncii, în cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum și informații referitoare la: durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate; moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată; prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate; condițiile de climă; reglementările principale din legislația muncii din acea țară; obiceiurile locului acăror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală; condițiile de repatriere alucrătorului, după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 18 Codul muncii, în cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum și informații referitoare la: durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate; moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată; prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate; condițiile de climă; reglementările principale din legislația muncii din acea țară; obiceiurile locului acăror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală; condițiile de repatriere alucrătorului, după caz. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    d) În cazul în care Salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, se vor regăsi și în Contractul individual de muncă; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Drepturile salariatului - care sunt acestea și ce aspecte importante trebuie să reținem?
Detașarea de pe teritoriul României pe teritoriul altor state membre. Aspecte practice
Imunitatea de jurisdicție a Uniunii Europene
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/SHORT CONSIDERATIONS ON THE CLAUSES OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACT/CONSIDÉRATIONS SUCCINTES SUR LES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPLOI INDIVIDUEL
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Despre munca prin agent de muncă temporară
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...