Art 177 Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sănătatea și securitatea în muncă - Reguli generale -
Art. 177.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cadrul propriilor responsabilități angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. Jurisprudență

(2) La adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ține seama de următoarele principii generale de prevenire: Doctrină (1)

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursă;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății; Jurisprudență

e) luarea în considerare a evoluției tehnicii;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

g) planificarea prevenirii;

h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;

i) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligațiile angajatorului - Costel Gilca
În ceea ce ne privește considerăm inutil reglementarea cu titlul de principiu a sănătății și securității muncii pentru ca apoi acestea să fie dezvoltate în alte acte normative disparate.
Nu are nici un sens, deoarece de ele mai multe ori această dublare a legiferării nu face decât să creeze confuzie.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Aceste drepturi atrag, însă, și obligații corelative, între acestea fiind și cele stabilite de art. 175 și 177 Codul muncii care implică din partea angajatorului măsuri pozitive de asigurarea asecurității și sănătății în muncă aangajaților cărora le stabilește, prin dispoziții obligatorii, sarcini de serviciu în cadrul activității, acestuia aparținându-i responsabilitatea pentru consecințele modului defectuos de organizare aactivității. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Aceste drepturi atrag, însă, și obligații corelative, între acestea fiind și cele stabilite de art. 175 și 177 Codul muncii care implică din partea angajatorului măsuri pozitive de asigurarea asecurității și sănătății în muncă aangajaților cărora le stabilește, prin dispoziții obligatorii, sarcini de serviciu în cadrul activității, acestuia aparținându-i responsabilitatea pentru consecințele modului defectuos de organizare aactivității. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune și scop. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă atât un scop, cât și mijloacele reglementate pentru atingerea acestui scop, respectiv un ansamblu de reglementări și de activități instituționalizate elaborate și, respectiv, desfășurate pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...