Art 175 Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sănătatea și securitatea în muncă - Reguli generale -
Art. 175.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. Reviste (1)

(3) Obligațiile salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă nu pot aduce atingere responsabilității angajatorului. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligații financiare pentru salariați. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligațiile în domeniul sănătății și securității - Costel Gilca
În virtutea dreptului la organizarea activității, în temeiul dreptului de proprietate este firesc ca angajatorul să răspundă și de sănătatea și securitatea salariaților în toate aspectele legate de muncă.
Ar fi inadmisibil ca angajatorul să aibă dreptul să organizeze activitatea unității sale, însă să nu poarte și responsabilitatea acestei organizări.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Din modul în care s-a produs accidentul de muncă rezultă în general și obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă ce au fost încălcate de angajator sau angajat, astfel încât, în cele mai multe cazuri, nu este necesar ca reclamantul să probeze și fapta angajatorului, culpa acestuia și legătura de cauzalitate cu producerea rezultatului, mai ales că obligațiile legale stabilite în sarcina angajatorului în art. 175-178 și art. 180-181 Codul muncii, Capitolul III din Legea nr. 319/2006, sunt formulate cu un grad mare de generalitate, fiind suficient ca cel puțin oobligație să fie încălcată, indiferent de culpa angajatului. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune și scop. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă atât un scop, cât și mijloacele reglementate pentru atingerea acestui scop, respectiv un ansamblu de reglementări și de activități instituționalizate elaborate și, respectiv, desfășurate pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Din modul în care s-a produs accidentul de muncă rezultă în general și obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă ce au fost încălcate de angajator sau angajat, astfel încât, în cele mai multe cazuri, nu este necesar ca reclamantul să probeze și fapta angajatorului, culpa acestuia și legătura de cauzalitate cu producerea rezultatului, mai ales că obligațiile legale stabilite în sarcina angajatorului în art. 175-178 și art. 180-181 Codul muncii, Capitolul III din Legea nr. 319/2006, sunt formulate cu un grad mare de generalitate, fiind suficient ca cel puțin oobligație să fie încălcată, indiferent de culpa angajatului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Reviste:
Considerații referitoare la dreptul salariaților la încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale
Dorința de putere a hărțuitorului: numitor comun pentru hărțuirea morală și hărțuirea sexuală la locul de muncă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretare și aplicare a prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiții speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, însă aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant
Câteva considerații privind necesitatea incriminării fenomenului de mobbing în legislația românească a muncii
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 33/2019
Concediere pentru inaptitudine profesională. Ce se înțelege prin "data constatării cauzei concedierii" pentru inaptitudine profesională, în sensul art. 62 alin. (1) C. mun./Dismissal for professional unfitness. What is meant by "the date of establishing the cause of dismissal" for professional unfitness, for the purpose of Art. 62 para. (1) of the Labour Code
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...