Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia -
Art. 174.
- Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligația de informare și consultare - Costel Gilca
Art. 174 din Codul muncii, republicat, prevede doar dispoziții de principiu, și anume obligația cedentului și a cesionarului de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.
Dispozițiile Directivei 2001/23/CE au fost transpuse în ordinea internă prin art. 12 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora conform căruia cedentul și cesionarul vor informa în scris reprezentanții salariaților proprii sau, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți ori desemnați, pe salariații proprii, cu privire la:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Reviste:
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene privind protecța salariaților în cazul transferului de întreprindere
Clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă
Transferul colectiv al salariaților la un nou angajator - ce informații trebuie să știm? (I)
Drepturile salariatului - care sunt acestea și ce aspecte importante trebuie să reținem?
Transferul întreprinderii, al unei unități sau al unor părți ale acestora
Transferul salariaților la un alt angajator
Comentarii referitoare la încetarea contractului individual de muncă în cazul transferului întreprinderii
;
se încarcă...