Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia -
Art. 173.
- Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (4)

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Efect obligatoriu: protecția salariaților - Horatiu Sasu
Unele probleme juridice sunt ridicate de art. 8 din Legea nr. 67/2006. Astfel, „în cazul în care transferul implică o modificare substanțială a condițiilor de muncă în detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru încetarea contractului individual de muncă".
Formularea legiuitorului este neclară. In mod evident, modificarea unilaterală a condițiilor de muncă este nelegală. Salariatul ar putea acționa în instanță cesionarul arătând că, în urma transferului, condițiile de muncă s-au modificat substanțial în raport cu cele la care consimțise prin încheierea contractului individual de muncă (Rentrop&Straton, Raporturile de munca și rezolvarea conflictelor cu angajații, 2006, pag. T 45/002).
[ Mai mult... ]

Efectele transferului asupra contractelor individuale de muncă - Horatiu Sasu
Noul proprietar preia contractele individuale de muncă în condițiile în care ele au fost negociate și încheiate cu salariații de către cedent (proprietarul anterior). Mai mult, drepturile și obligațiile salariaților nu pot fi modificate pe întreaga durată a contractului colectiv de muncă ale cărui efecte sunt în derulare la data efectuării transferului dreptului de proprietate (Ion Traian Ștefănescu, Tratat de Dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 578-579).
Dacă totuși se fac modificări prin acordul părților – permise de art. 9 alin. (2) din Legea 67/2006 - opinăm că în toate cazurile, modificările aduse contractului colectiv trebuie făcute în scris, semnate de părțile contractante, în condițiile legii (Monna-Lisa Belu Magdo, Conflictele colective și individuale de muncă, Editura All Beck, București, 2001, pag. 64).
[ Mai mult... ]

Efectele transferului asupra contractului colectiv de muncă - Horatiu Sasu
Este de semnalat că transferul întreprinderii sau unei părți a acesteia, așa cum este el reglementat în legislația română, nu constituie, în general, un motiv de încetare a contractului colectiv de muncă (ba dimpotrivă).
Odată cu transferul total sau parțial al dreptului de proprietate asupra unei societăți comerciale, cesionarul preia:
[ Mai mult... ]

Efectele transferului asupra reprezentanților salariaților (I). Situații posibile - Horatiu Sasu
Dacă are loc un transfer de întreprindere, compania își menține autonomia, iar reprezentanții salariaților rămân în funcții. Dacă are loc un transfer prin fuziune sau absorbție, compania nu își mai menține autonomia, iar salariații cedați devin colegi cu salariații inițiali ai cesionarului. Raportat la numărul total al salariaților, reprezentanții de la nivelul cedentului nu mai întrunesc condițiile de reprezentativitate, astfel încât trebuie să aibă loc noi alegeri.
Chiar dacă au pierdut funcția deținută (spre exemplu, de reprezentanți ai salariaților), astfel încât mandatul reprezentanților salariaților afectați de transfer încetează ca urmare a transferului, aceștia vor beneficia în continuare de măsurile de protecție prevăzute de lege (Rentrop&Straton, Raporturile de munca și rezolvarea conflictelor cu angajații, 2006, pag. T 45/003).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Reviste:
Transfer de întreprindere. Bonus anual prevăzut în contractul colectiv de muncă. Natura juridică. Discriminare
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene privind protecța salariaților în cazul transferului de întreprindere
Transferul colectiv al salariaților la un nou angajator - ce informații trebuie să știm? (II)
Transferul întreprinderii, al unei unități sau al unor părți ale acestora
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Transferul colectiv al salariaților la un nou angajator - ce informații trebuie să știm? (I)
Interdicții privind concedierea salariaților
;
se încarcă...