Art 170 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 170.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Semnificația plății parțiale - Costel Gilca
Conform art. 168 din Codul muncii plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.
Articolul 170 nu face altceva decât să precizeze expres că acceptarea fără rezerve a unei părți din salariu sau semnarea actelor de plată nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile ce i s-ar fi cuvenit.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Acceptarea fără rezerve aunei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce ise cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale (art. 170 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Prevederile art. 169 C.mun. interzic angajatorului să opereze în mod unilateral și indiferent de justificare vreo reținere din salariul angajatului său, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege, salariatul fiind îndreptățit la recuperarea sumelor. 
    Eventualul prejudiciu, afirmat generic de partea reclamantă ca fiind un prejudiciu moral, nu poate fi considerat probat doar prin prezentarea unei fișe medicale a fostului salariat, care nu este aptă a conduce la concluzia că deteriorarea stării de sănătate a reclamantului a fost generată exclusiv de fapta ilicită a angajatorului, nu dovedește valoarea nepatrimonială a salariatului lezată și, cu atât mai puțin, raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Acceptarea fără rezerve aunei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce ise cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale (art. 170 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Reviste:
Premiul anual. Modalitate de acordare
Reguli privind plata salariilor
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Contract sportiv. Diferența dintre un contract individual de muncă și o convenție civilă de prestări servicii
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană). Cadre militare
Emiterea unei decizii de asimilare a funcțiilor
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...