Art 166 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 166.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce înseamnă că plata salariului „se poate” efectua în cont bancar? - Horatiu Sasu
Art. 166 alin. (3) C. muncii legiferează o practică frecventă la nivelul angajatorilor, care acordau salariile pe card sau în cont curent, fără a mai prevedea acest aspect în contractul colectiv de muncă (în caz că un astfel de contract exista). Practic, în întreg mecanismul de acordare a salariilor în cont curent/de card este esențial protocolul/contractul semnat cu banca, în rest modul de plată a salariilor ținând de fapt de decizia unilaterală a angajatorului.
Totuși ce înseamnă că plata salariului „se poate” efectua?
[ Mai mult... ]

Corelație între Codul muncii și Codul fiscal - Horatiu Sasu
Plata în natură a unei părți din salariu este posibilă numai în condițiile stabilite la art. 165. Aceasta sub aspectul legislației muncii. Codul fiscal, la rândul său, completează aceste aspecte enumerând avantajele în natură la art. 76 alin. (3) din Codul fiscal. Pentru a evita confuzia între terminologia art. 165 C. muncii și art. 76 din Codul fiscal menționăm că suntvenituri NEimpozabile, iar nu drepturi salariale în natură, cele prevăzute la art. 76 alin. (4) Cod fiscal, drepturi analizate în comentariile de la acel alineat. [ Mai mult... ]

Modalitatea de plată a salariului - Costel Gilca
Prin acest articol se stabilește regula în materia plății salariilor, și anume: salariul se plătește în bani.
Istoria dreptului muncii a demonstrat că plata salariatului în alte forme decât bani constituie o pierdere semnificativă a salariului real. Astfel, plata în produse a demonstrat că angajatorul cumpăra cele mai proaste produse, la cele mai mici prețuri, și le convertea în salariu la prețuri mari. De asemenea, plata în produsul muncii a demonstrat că angajatorul urma să facă profit prin vânzarea produselor către salariați care se transformau, pentru propriul lor salariu, în agenții de vânzare ai angajatorului. De asemenea, plata în bonuri de masă cu interdicția de a nu cumpăra decât de la punctele alimentare ale angajatorului a demonstrat că salariații deveneau dependenți de voința angajatorului în ceea ce privește calitatea hranei zilnice.
[ Mai mult... ]

Poate salariatul să refuze să mai muncească dacă nu i s-a plătit salariul datorat? - Horatiu Sasu
Contractul de muncă este cu executare succesivă – deoarece din acest contract se naște obligația ambelor părți de a executa prestațiile ce le datorează într-o perioadă de timp (Liviu Pop, Teoria generală a obligațiilor, Editura Lumina Lex, București, 1998, pag. 43).
Interesul caracterului de contract cu executare succesivă rezidă din aceea că prestațiile succesive antrenează în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare, rezilierea (C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Editura All, București, 1994, pag. 38) - care are efect desfacerea contractul individual de muncă numai pentru viitor, iar nu rezoluțiunea contractului de muncă - care desființează contractul cu efect retroactiv (Sanda Ghimpu, Alex. Țiclea, Dreptul muncii, Casa de Editură și Presă “Șansa” SRL, București, 1997, pag. 161).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea adusă alin. (2) constă în aceea că pentru plata salariului prin virament în cont bancar nu mai este necesar acordul partenerilor sociali. 
    Totuși, rămâne deschisă chestiunea utilizării acestei modalități de plată în sensul de a ști dacă este sau nu necesar acordul salariatului. 
    În ce ne privește, chiar în absența unei prevederi exprese în materie, apreciem că plata prin virament bancar și cu atât mai mult prin card bancar nu este constituțională în absența acordului salariatului. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Principiul egalității de tratament. Potrivit art. 159 alin. (3) Codul muncii, „la stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală”253. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, în cazul în care această modalitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Reviste:
Codul muncii - Art. 159. - Salariul. Noțiune și acordare (comentariu)
Încetare raport de muncă prin demisie fără preaviz ca urmare a neachitării de către angajator a drepturilor salariale la zi
Probleme de practică judiciară neunitară. Plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturi salariale, efectuată în conformitate cu acte normative cu caracter special. Efectele plăților parțiale asupra cursului prescripției extinctive a dreptului de a solicita dobânda legală pentru aceste sumele. Sesizarea înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Conflict de muncă având ca obiect despăgubiri constând din dobânda aferentă drepturilor salariale plătite cu întârziere. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune. Aplicabilitatea dispozițiilor Deciziei nr. 7/27.04.2015 pronunțată de îCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Apel admis
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
28. Decizia nr. 21 din 22 iunie 2015 în dosarul nr. 199/1/2015
Drepturile bugetarilor privind dobânda pentru salariile întârziate la plată
Daune-interese. Dobânda legală/Damages. Legal interest
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...