Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată -
Art. 165.
- Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Salarizarea în natură - Costel Gilca
După cum precizam (a se vedea comentariul de la art. 159), plata salariului în natură constituie un mare dezavantaj pentru salariat. În acest condiții, legiuitorul reglementează posibilitatea pentru părțile contractului individual sau colectiv de muncă de a negocia plata și în natură, însă în această situație angajatorul are obligația de plată a salariului în bani, cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție, chiar dacă contravaloarea celorlalte servicii asigurate de angajator depășesc salariul minim pe țară. Ce este esențial este ca suma de bani pe care salariatul o primește să fie cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Reviste:
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Se poate invoca în litigiile de muncă excepția de neexecutare?
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Încălcarea obligațiilor privind plata salariului. Opunerea fără succes a excepției neexecutării contractului, în cazul de față fiind vorba despre un litigiu de muncă și nu un litigiu civil.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Codul muncii, respectiv că stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate
Dependența juridică și economică a salariatului (I)
Dependența juridică și economică a salariatului
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
;
se încarcă...