Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată -
Art. 164.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Garantarea în plată a unui salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară - Mădălina Moceanu
Curtea reține că acțiunea reclamantului nu este întemeiată și pentru faptul că obligația instituită în art. 164 Codul muncii vizează numai garantarea în plată a unui salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, iar nu salariul de bază brut al fiecărei categorii. Cu alte cuvinte, nu se pot acorda salarii brute sub minimul prevăzut de actele normative invocate, condiție respectată în cazul intimatului-reclamant.
În consecință, H.G. nr. 1193/2010, H.G. nr. 1225/2011 și H.G. nr. 23/2013 au stabilit valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, la care și Codul muncii trimite, însă acesta reprezintă un etalon pentru nivelul de salarizare, în scopul asigurării garantării unor condiții de muncă decente și echitabile, protejând, astfel, salariatul, deoarece angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.
[ Mai mult... ]

Nerespectarea de către angajator a nivelului salariului minim stabilit prin CCM - Horatiu Sasu
Dacă părțile stipulează în contractul colectiv un salariu minim, la nivel de unitate, mai mare decât cel stabilit la nivel național, iar angajatorul – parte în CCM, care a semnat CCM – nu respectă înțelegerea, apar două consecințe:
1) NU se poate iniția un conflict colectiv de muncă deoarece nu sunt îndeplinite vreuna din condițiile stabilite la art. 161 lit. a) din Legea Dialogului social nr. 62/2011;
[ Mai mult... ]

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată - Costel Gilca
În raportul reuniunii experților convocați de Consiliul de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) s-a stabilit că prin salariul minim se înțelege nivelul de remunerație sub care nu se va putea coborî nici în drept, nici în fapt, indiferent care ar fi modul său de calcul. Este salariul care, în fiecare țară, are forța legii și care este aplicabil sub pedeapsa sancțiunii penale sau a altor sancțiuni specifice. Salariul minim este considerat ca suficient pentru satisfacerea necesităților vitale de alimente, îmbrăcăminte, educație etc. ale salariaților.
Legiuitorul stabilește salariul minim brut care este garantat în plată, altfel spus nici un salariat din România nu poate avea un salariu stabilit prin contractul individual de muncă și plătit în mod efectiv.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Principiul egalității de tratament. Potrivit art. 159 alin. (3) Codul muncii, „la stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală”253. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [8] Salariul. Conform art. 164 alin. (1) Codul muncii, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de lucru, se stabilește prin hotărâre aGuvernului, după consultarea sindicatelor și patronatelor. Persoanele juridice și persoanele fizice care angajează personal salariat cu program complet sau program parțial nu pot negocia și stabili salarii de bază prin contract individual de muncă sub salariul minim brut orar pe țară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reviste:
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, criteriu în raport de care se legiferează sau se negociază drepturile salariale
Modalități alternative de soluționare a litigiilor și limitele lor în litigiile de muncă
Codul muncii - Art. 164. Stabilire și calculare (comentariu)
Cum a evoluat salariul minim, în România ultimilor 16 ani?
Parlamentarii vor ca salariul minim să ajungă prin lege la 60% din salariul mediu pe economie
Dreptul muncii. Izvoare - axe multiple de reglementare
Prietenii Fiscalității nr. 6/2019
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2018
Indemnizație de șomaj. Mod de calcul
Ministerul Muncii propune ca salariul minim să crească cu 100 de lei. Ce prevede proiectul
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...