Art 160 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Dispoziții generale -
Art. 160.
- Respingeri hotărâri prealabile (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Elementele salariului - Costel Gilca
Legiuitorul precizează componentele salariului, precizând foarte clar că atunci când vorbește despre salariu se au în vedere și celelalte componente, precum: indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 423, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Problema sporurilor incluse în salariul de bază - Horatiu Sasu
Unii angajatori completează contractul de muncă prevăzând ca salariu salariul minim și precizând că „sporurile sunt incluse în salariul de bază”. Logic, unde sunt incluse? În diferența – zero – dintre salariul acordat și salariul minim pe economie?! Recomandarea Inspectoratelor de muncă este în sensul că, dacă se specifică, la încheierea contractului de muncă, faptul că sporul este inclus în salariul de bază, să se acorde un salariu de bază mai mare decât cel minim la nivel național, în așa fel încât să se deducă existența sporului. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 151 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 152 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 153 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Reviste:
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Premiul anual. Modalitate de acordare
Transfer de întreprindere. Bonus anual prevăzut în contractul colectiv de muncă. Natura juridică. Discriminare
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Natura juridică a tichetelor de masă reglementate de Legea nr. 142/1998
Sumele pe care le poate acorda angajatorul în plus față de salariul de bază (I)
Sumele pe care le poate acorda angajatorul în plus față de salariul de bază (II)
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...