Art 159 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Dispoziții generale -
Art. 159.
- Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Jurisprudență, Reviste (9)

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Salariul. Definiție - Costel Gilca
Salariul reprezintă rațiunea esențială pentru care salariații prestează muncă, salariul reprezentând de cele mai mult ori unica sursă de venit a salariatului și a familiei sale.
Acest ultim element (unica sursă de venit) este extrem important de avut în vedere, deoarece lipsa unui venit care să întrețină salariatul și pe familia sa, constituie „starea de nevoie” care îl determină pe salariat să accepte orice condiții impuse de angajator pentru a obține un contract de muncă, dar și elementul care împinge salariatul/salariații la mișcări sociale revendicative a unor condiții de trai mai bun.
[ Mai mult... ]

Se plătește salariul în cazul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu? - Mădălina Moceanu
Salariul se stabileste exclusiv în functie de timpul lucrat fara sa intereseze- direct-rezultatele concrete ale muncii,salariatul fiind obligat sa se prezinte la serviciu si sa exercite atributiile din fisa postului în cele 8 ore.
In cazul în care,într-o anumita zi sau perioada ,salariatul nu si-a îndeplinit obligatiile,angajatorul nu poate dispune pur si simplu reducerea salariului ci trebuie sa procedeze în raport cu dispozitiile legale ca prevad expres si limitativ cazurile în care se poate dispune reducerea salariului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    45. În accepțiunea art. 159 alin. (1) Codul muncii, care constituie dreptul comun în materie, salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 149 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 151 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 152 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 153 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Reviste:
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Drepturi salariale restante neacordate din cauza delapidării lor de către un alt angajat. Inexistența opțiunii între acțiunea întemeiată pe răspunderea delictuală și cea întemeiată pe răspunderea contractuală. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...