Art 155 Concediile pentru formare profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concediile - Concediile pentru formare profesională -
Art. 155.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordarea concediilor fără plată pentru formare profesională - Costel Gilca
Practic ceea ce salariatul solicită angajatorului, în cazul în care dorește acordarea unui concediu fără plată pentru formarea profesională, este acordul acestuia pentru suspendarea contractului individual de muncă pe o anumită perioadă, în care urmează anumite cursuri de formare profesională.
Salariatul are dreptul de a solicita suspendarea contractului individual de muncă pentru motive personale, în această situație însă legiuitorul stabilește că angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Conform redactării actuale s-a eliminat prevederea după care refuzul angajatorului de a acorda concediu fără plată angajatului pentru formare profesională trebuie să aibă la bază și acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților. 
    În opinia noastră, soluția promovată „slăbește” garanțiile exercițiului dreptului la concediu fără plată pentru formare profesională, întrucât evaluarea consecințelor păgubitoare pentru angajator prin plecarea în concediu fără plată a angajatului stă în aprecierea exclusivă a angajatorului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, cu acordul reprezentanților salariaților și numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 151 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 152 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 153 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Reviste:
Imposibilitatea obigării pârâtei de a elibera o adeverintă din care să reiasă veniturile de care a beneficiat reclamantul pe toată perioada angajării. Lipsa unor înscrisuri doveditoare
Codul muncii - Art. 16. Forma scrisă a contractului. Vechimea în muncă (comentariu)
Codul Muncii se modifică la sfârșitul acestei săptămâni! Ce concedii vor constitui vechime în muncă?
Concediul fără plată: Durata legală și când nu se acordă
Termen de prescripție. Ajutorul acordat la pensionare, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă
Indemnizație de șomaj. Mod de calcul
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...