Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 150.
- Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Indemnizația de concediu - Costel Gilca
Dreptul efectiv la concediu de odihnă nu poate subzista din moment ce salariatul nu ar primi nici o sumă de bani în perioada în care acesta nu prestează activitatea.
În lipsa oricărei remunerări a salariatului pe durata concediului de odihnă, salariatul își pierde orice interes cu privire la efectuarea concediului de odihnă.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 140 Sărbătorile legale
Art 141 Sărbătorile legale
Art 142 Sărbătorile legale
Art 143 Sărbătorile legale
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 151 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 152 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 153 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Reviste:
Gradație de merit. Calculul îndemnizației pentru concediu de odihnă
Concediul de odihnă. Compensarea în bani a concediului de odihnă anual
Repausul anual. Dreptul la concediu de odihnă
Condiții de muncă. Directiva 2003/88/CE. Organizarea timpului de lucru. Dreptul la concediu anual. Piloți de linii
Reducerea salariilor cu 25% prin Legea nr. 118/2010 este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție - decizia de inadmisibilitate în cauzele Felicia Mihăieș și Adrian Gavril Senteș c. României
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
Decizie de concediere. Lipsa evidențierii motivelor concrete și efective care au determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere și reintegrarea în post
Obligația angajatorului, instituție publică finanțată din venituri proprii de a acorda sporurile negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009. Interpretarea valabilității actului juridic
Bonificațiile pe care le pot primi salariații: Care sunt și ce trebuie să știm despre ele (II)
Programarea concediului de odihnă și indemnizația de concediu
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 20/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 20/2011
;
se încarcă...