Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 148.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. Jurisprudență

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Reviste (1)

(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) și (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. Jurisprudență

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Programarea concediilor de odihnă, sursă de flexibilizare a activității - Horatiu Sasu
La programarea concediilor de odihnă una din perioade trebuie să fie de minim 10 zile lucrătoare. Zece zile sunt obligatoriu de acordat, însă un număr mai mare ține de posibilitățile angajatorului.
Soluție pentru flexibilizare: cele 10 zile de concediu neîntrerupt sunt un compromis acceptabil între nevoia de recuperare fiziologică a salariatului (care, dacă include 3 week-end-uri, are concediu de 16 zile calendaristice) și necesitatea de a nu se perturba activitatea angajatorului.
[ Mai mult... ]

Programarea concediului de odihnă - Costel Gilca
Având în vedere faptul că concediul de odihnă presupune neprestarea muncii de către salariați, precum și faptul că angajatorul este cel care organizează activitatea, și pentru evitarea abuzurilor angajatorului în acordarea concediilor de odihnă, dar și tentația salariaților de a beneficia de concediu de odihnă toți în aceeași perioadă, legiuitorul a reglementat organizarea planificată a concediului de odihnă.
Astfel, angajatorul are obligația, la finalul fiecărui an, să planifice organizarea concediilor tuturor salariaților.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 148. 
    Potrivit modificării operate în cadrul alin. (5) al articolului de lege s-a consacrat principiul după care în cazul fracționării concediului de odihnă într-un an calendaristic, fiecare angajat are dreptul la o fracțiune de concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare, spre deosebire de trecut când durata minimă a fracțiunii de concediu era de 15 zile lucrătoare. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 138 Repausul săptămânal
Art 139 Sărbătorile legale
Art 140 Sărbătorile legale
Art 141 Sărbătorile legale
Art 142 Sărbătorile legale
Art 143 Sărbătorile legale
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 151 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 152 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 153 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Ce face departamentul de resurse umane la sfârșitul și la începutul fiecărui an?
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Începutul anului 2018 - 7 lucruri bine de știut de către un contabil
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Concediul de odihnă: După cât timp pierzi zilele de concediu neefectuate?
Obligativitatea efectuării concediului de odihnă în natură
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...