Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 147.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute la alin. (1) se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concediul de odihnă suplimentar - Costel Gilca
Având în vedere efortul suplimentar pe care îl realizează salariații care lucrează în condiții grele sau vătămătoare, precum și salariații cu dezabilități și cei care un au împlinit vârsta de 18 ani, legiuitorul acordă 3 zile în plus de repaus necesar.
Prin CCM se pot stabili și alte zile de concediu suplimentar, nu doar pentru persoanele care lucrează într-un anumit mediu, ci în funcție de alte criterii, cu singura precizare că stabilirea zilelor suplimentare de concediu nu trebuie să se fundamenteze pe criterii discriminatorii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost completat cu un nou alineat care precizează că numărul de zile lucrătoare ale concediului de odihnă suplimentar se stabilește prin contractul colectiv de muncă. 
    O atare precizare este binevenită, dar formularea utilizată este repetitivă când fixează că numărul minim de zile lucrătoare acordate suplimentar este de 3 zile lucrătoare. 
    În lumina acestor considerente, apreciem ca necesară reformularea textului de lege în sensul că numărul efectiv de zile lucrătoare cuvenite personalului prevăzut la alin. (2) din art. 147 se fixează prin contractul colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    În al doilea rând, chiar considerând că cele ce am arătat mai sus sunt doar speculații – deși țin de pura logică juridică – nu putem să nu constatăm că în legătură cu contractele colective există, în Codul muncii, în continuare reglementări numeroase – a se vedea art. 31 alin. (4), 63 alin. (2), 81 alin. (4), 87 alin. (3) etc. (în forma republicată) – ca să enumerăm doar acele reglementări care au fost modificate. Ba chiar s-au adăugat articole care fac trimitere/ referire la contractele colective – ca, spre exemplu, art. 39 alin. (1) lit. n), 39 alin. (2) lit. g), art. 147 alin. (2) etc. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute la alin. (1) se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare.

-

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 137 Repausul săptămânal
Art 138 Repausul săptămânal
Art 139 Sărbătorile legale
Art 140 Sărbătorile legale
Art 141 Sărbătorile legale
Art 142 Sărbătorile legale
Art 143 Sărbătorile legale
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 150 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 151 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 152 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 153 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 154 Concediile pentru formare profesională
Art 155 Concediile pentru formare profesională
Art 156 Concediile pentru formare profesională
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Pledoarie... pentru odihnă
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Obligativitatea efectuării concediului de odihnă în natură
Condiția salariatului minor // The condition of the juvenile employee
Concediu de odihnă suplimentar pentru mamele cu fertilizare "in vitro"
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...