Art 14 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 14.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (6)

(3) Persoana fizică dobândește capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajatorul - Denisa Pătrașcu
Angajatorul este acea parte a contractului individual de muncă care angajează personalul, sub autoritatea sa. Acesta dobândește capacitate deplină de exercițiu odată cu obținerea personalității juridice, în cazul persoanei juridice (în cazul societăților comerciale de la data înregistrării în registul comerțului) respectiv de la data împlinirii vârstei de 18 ani, în cazul persoanei fizice. [ Mai mult... ]

Capacitatea angajatorului persoană fizică. Opinii și dispute - Horatiu Sasu
În cazul persoanelor fizice, desigur, se cere ca acestea să aibă capacitate de exercițiu deplină. Persoana fizică poate să încheie singură un contract de muncă în calitate de angajator(Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăș, Dreptul muncii. Relațiile individuale de muncă, vol. I, Editura Oscar Print, București, 1999, pag. 58-59).
Nu se face, însă, nicio distincție între capacitatea de exercițiu deplină și cea restrânsă.
[ Mai mult... ]

Capacitatea angajatorului persoană juridică - Horatiu Sasu
Orice persoană juridică este titular al capacității juridice, care înseamnă aptitudinea de a avea drepturi și obligații, în general, adică în diferite ramuri de drept (Gh. Beleiu, Drept civil român, Casa de Editură și Presă “Șansa” SRL, București, 1994, pag. 373). Deci, ele sunt investite legal (au capacitatea juridică) să încheie ca organ de conducere și contractul individual de muncă în numele și pentru angajatorul respectiv (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 117). Mai larg spus, încheierea contractelor individuale de muncă se realizează de organele competente potrivit:
1. prevederilor legale,
[ Mai mult... ]

Capacitatea juridică a angajatorului - Costel Gilca
Definirea angajatorului se face prin raportare la noțiunea de „angajare a forței de muncă pe bază de contract individual de muncă”.
Primul Cod al muncii , Legea din 1912 a meseriilor, creditului și asigurărilor sociale definea în art. 8 alin. (1) din Legea din 1912 astfel noțiunea de patron: „meșterii cari lucrează singuri, pe socoteala lor, precum și aceia cari întrebuințează în exercitarea meseriei lor ucenici, călfițe sau calfe, se numesc patroni”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În sensul Codului muncii, prin angajator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice, iar persoana fizică dobândește capacitatea de aîncheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu (art. 14 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În sensul Codului muncii, prin angajator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice, iar persoana fizică dobândește capacitatea de aîncheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu (art. 14 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Slaba pregătire profesională a judecătorilor în dreptul social (dreptul muncii și dreptul securității sociale)
Contractul de ambarcare
Contractul de muncă al cadrelor didactice în învățământul superior
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
Caracterul sinalagmatic și personal al contractului individual de muncă/Synallagmatic and personal nature of the individual employment agreement
Contractul de stagiu în lumina Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
Codul muncii - Art. 227. Noțiunea de patronat (comentariu)
Corelații între noțiunea de "unitate" în dreptul comunitar în contextul concedierii colective și cea de "angajator" prevăzută de art. 68 din Codul muncii
Condițiile suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Admitere apel
Legalitate și eficacitate în concedierea colectivă
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...