Art 132 Norma de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Norma de muncă -
Art. 132.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților. Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelație legală cu privire la consultare - Horatiu Sasu
Opinăm că în materia consultării se aplică dispozițiile Legii 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajaților; dispozițiile sunt neclare în ce privește termenele, dar procedura de consultare trebuie efectuată conform acestei legi. [ Mai mult... ]

Decizii posibile ale instanțelor în caz de normă de muncă excesivă - Horatiu Sasu
Într-un caz, s-a arătat că: „potrivit dispozițiilor C. muncii, angajatorul trebuie să stabilească normele de muncă în asemenea mod încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului care să nu ducă la oboseala excesivă a salariaților.
În acest sens, este relevant și faptul că, din contractul de muncă și din actele dosarului, reiese că, anterior, activitatea desfășurată de salariați era în regie și nu în acord, ceea ce exprimă aspecte esențiale ale contractului de muncă, respectiv felul muncii și salariul Aceasta în condițiile în care conducerea intimatei a impus realizarea unui număr de 12.000 pantaloni pe zi de salariat, ceea ce presupune un volum și o intensitate a muncii foarte ridicată – situații care au creat tensiuni la locul de muncă unde își desfășura activitatea contestatoarea ca responsabil de producție, funcție în care nu a fost învestită legal și pentru care într-adevăr nu exista fișa postului în raport de care să se stabilească o pretinsă nerespectare a atribuțiilor sale de serviciu, fiind de observat și faptul că funcția în care a fost angajată contestatoarea prin contractul de muncă era cea de operator la călcătorie” (C.A. Ploiești, secț. conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. nr. 455/2005).
[ Mai mult... ]

Elaborarea normei de muncă - Costel Gilca
Aplicare a dreptului angajatorului de a-și organiza activitatea, legiuitorul permite angajatorului să elaboreze normele de muncă făcând trimitere la normativele în vigoare, normative care ar trebui să fie repere medii în funcție de care angajatorul să elaboreze normele de muncă aplicate la activitatea sa.
Precizăm însă că la nivelul României nu există nici un normativ actualizat, toate normativele de muncă fiind reglementate în perioada anterioară anilor 1989.
[ Mai mult... ]

O nuanță - Horatiu Sasu
Textul legal menționează că normele de muncă se eleborează NU cu acordul, ci cu „consultarea” sindicatului/reprezentanților salariaților. Și chiar și această consultare e obligatorie NUMAI dacă nu există normative (ceea ce se întâmplă destul de des. Și aici includem și situația normativelor depășite datorită progresului tehnic). Cu alte cuvinte, soluția ne-o oferă exact Codul muncii: normele de lucru se stabilescflexibil, de către angajator, cu consultarea sindicatului/reprezentanților salariaților (care nu trebuie să fie de acord, nu trebuie să își dea avizul, ci doar să fie consultat/consultați). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 132.  
    Prin forma actuală a textului de lege au fost înlăturați din procesul decizional privind elaborarea normelor de muncă reprezentanții salariaților, aceștia neputând exprima decât un aviz consultativ referitor la conținutul normelor de muncă elaborate de angajator. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.

(1) Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului ori, după caz, al reprezentanților salariaților.

(11) În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă, părțile vor apela la arbitrajul unui terț ales de comun acord.

(2) În situația în care normele de muncă nu mai corespund condițiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea vor fi supuse unei reexaminări.

(3) Procedura de reexaminare, precum și situațiile concrete în care poate interveni se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Munca de noapte
Art 127 Munca de noapte
Art 128 Munca de noapte
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Norma de muncă
Art 131 Norma de muncă
Art 132 Norma de muncă
Art 133 Repausuri periodice
Art 134 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 135 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 136 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 137 Repausul săptămânal
Art 138 Repausul săptămânal
Art 139 Sărbătorile legale
Art 140 Sărbătorile legale
Art 141 Sărbătorile legale
Art 142 Sărbătorile legale
Reviste:
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Reprezentanții salariaților
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Codul muncii - Art. 129. Norma de muncă. Noțiune (comentariu)
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Normarea muncii salariaților. Stabilirea prin lege a sferei de atribuții corespunzătoare postului. Cuantificarea cantitativă și calitativă a atribuțiilor în funcție de specificul activității normate/Norming the employees' workload. Setting the job-specific scope of duties, according to the law. Quantitative and qualitative quantification of duties depending on the specifics of the normalized activity
Lucrători mobili, în accepțiunea H.G. nr. 38/2008 sunt și conducătorii auto pe mașini de transport marfă. În această calitate pot cumul diurna corespunzătoare deplasărilor cu alte drepturi salariale, respectiv sporuri, nefiind considerat detașat
Partenerii sociali - actori și regizori ai raporturilor de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...