Art 130 Norma de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Norma de muncă -
Art. 130.
- Reviste (1), Comentarii expert (1)

Norma de muncă se exprimă, în funcție de caracteristicile procesului de producție sau de alte activități ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producție, norme de personal, sferă de atribuții sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activități. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Conținutul normei de muncă - Costel Gilca
Norma de muncă se poate exprima sub forma de normă de timp, normă de producție, normă de personal, normă de deservire sau sferă de atribuții. Menționăm, acest articol este preluat din art. 11 alin. (2) din Legea nr. 57 din 1 noiembrie 1974 retribuirii după cantitatea si calitatea muncii.
Norma de timp (Nt) – reprezintă durata de timp ce se stabilește unui executant individual sau unui colectiv de executanți de calificarea corespunzătoare având o intensitate a lucrului normală în condiții tehnico-organizatorice precizate pentru realizarea unei unități de măsură a lucrării sau sarcinii de muncă.
[ Mai mult... ]

Principiul stabilirii normelor de muncă - Horatiu Sasu
Dacă salariatul se consideră prea ”încărcat” sau că normele nu mai sunt adaptate noilor condiții de muncă, poate solicita angajatorului reexaminarea, iar dacă aceasta nu are loc, poate să deschidă un litigiu de muncă (conflict individual de muncă). Pentru a evita un litigiu – sau pentru ca angajatorul să iasă cu bine din el – soluția principală e echitatea, justețea, corectitudinea normelor. Mai exact, chiar dacă normele sunt stabilite unilateral de către angajator (în lipsa normativelor și fără a lua în considerare punctul de vedere al sindicatelor/reprezentanților salariaților), o stabilire a lor la un nivel „imposibil” poate constitui obiectul unui conflict colectiv de muncă, în condițiile art. 161 lit. b) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social sau obiectul unui conflict individual de muncă, în condițiile art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, câtă vreme stabilirea normelor se face ca măsură unilaterală a angajatorului. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Munca de noapte
Art 127 Munca de noapte
Art 128 Munca de noapte
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Norma de muncă
Art 131 Norma de muncă
Art 132 Norma de muncă
Art 133 Repausuri periodice
Art 134 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 135 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 136 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 137 Repausul săptămânal
Art 138 Repausul săptămânal
Art 139 Sărbătorile legale
Art 140 Sărbătorile legale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2020
Aspecte generale privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
;
se încarcă...