Art 13 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 13.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (7)

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Reviste (2)

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă. Jurisprudență

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul părinților sau al reprezentanților legali în cazul salariaților cu vârsta între 15 și 16 ani (I). Coordonate - Horatiu Sasu
Începând cu vârsta de 15 ani legea recunoaște persoanelor o capacitate biologică de muncă parțială, ceea ce determină recunoașterea capacității restrânse de a se angaja în muncă (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 110). Minorii de 15 până la 16 ani au capacitate restrânsă de drept al muncii care se întregește prin încuviințarea prealabilă a părinților sau tutorelui (Ioan Mara, Capacitatea juridică a tinerilor de a se încadra în muncă, în Revista Română de Dreptul muncii 2/2002, pag. 45).
În concluzie, conform legislației muncii, precum și actualului Cod civil:
[ Mai mult... ]

Acordul părinților sau al reprezentanților legali în cazul salariaților cu vârsta între 15 și 16 ani (II). Condiții - Horatiu Sasu
Încadrarea în muncă între 15-16 ani cu acordul părinților sau al reprezentanților legali se poate face numai dacă minorului (copilului) "nu îi este periclitată sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională” (art. 13 alin. (2)); anterior (art. 7 din Codul muncii din 1972), se cerea doar ca activitățile în calitate de salariat să fie potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele lor. Sunt, așadar, următoarele deosebiri: chiar dacă încadrarea în muncă ar corespunde cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele minorului, ea nu se poate totuși realiza în măsura în care ar periclita pregătirea sa profesională; în fond, se poate afirma că s-a instituit, indirect, o restrângere a capacității juridice de a încheia un contract individual de muncă pentru minorii care frecventează învățământul general obligatoriu (în măsura în care le-ar fi periclitată pregătirea profesională) (I. T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, pag. 21). Opinia fost susținută de altfel în doctrina juridică, însă cu modalități diferite de rezolvare (a se vedea I T. Ștefănescu, Necesitatea modificării Constituției României cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă, în Dreptul nr. 4/2001, pag. 59 –63, unde se arată: “În contextul preocupărilor actuale de a se cristaliza propuneri adecvate privind modificarea Constituției României și ținând seama de schimbările conceptuale care s-au produs, prin norme internaționale, cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă și la protecția în muncă a copiilor suntem de părere că ar trebui reconsiderat și art. 45 alin. (4) (în prezent art. 49 alin. (4) – nota H. Sasu) din legea fundamentală. [ Mai mult... ]

Acordul părinților sau al reprezentanților legali în cazul salariaților cu vârsta între 15 și 16 ani (III). Ce înseamnă ”dezvoltare”? - Horatiu Sasu
Deoarece textul se referă fără a distinge la "dezvoltare", rezultă că s-a avut în vedere și dezvoltarea morală (nu numai cea fizică) (I. T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, pag. 21).
Spre exemplu s-a apreciat, mai ales după ratificarea Convenției nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, că tinerii sub 18 ani nu pot presta activități operative (nu pur funcționărești și/sau administrative) la publicațiile pentru adulți ori la „spectacole" de orice natură inclusiv în baruri, cabarete ori la posturile de televiziune vădit vulgare și/sau obscene, chiar dacă nu sunt „pornografice", în sensul strict al noțiunii (Șerban Beligrădeanu, Legislația muncii, comentată, vol. XXIX (vol. 1/2000), Editura Lumina Lex, București, 2001, pag. 57).
[ Mai mult... ]

Capacitatea juridică a salariatului - Costel Gilca
Vârsta minimă de angajare este reglementată prin art. 49 alin. (4) din Constituție, republicată , conform căruia „minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajați ca salariați”.
a) Filozofia reglementării vârstei tinerilor
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În conformitate cu prevederile art. 13 Codul muncii, persoana fizică dobândește capacitate de muncă și capacitate deplină de aîncheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, în mod excepțional fiind admis ca minorul să poată încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, vârstă de la care ise recunoaște capacitatea restrânsă de ase încadra în muncă, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dacă actul juridic încheiat de minor este un contract de muncă, vor trebui respectate și prevederile art. 13 Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată), care reglementează condițiile în care acesta poate încheia un asemenea contract. Potrivit primului alineat al art. 13 Codul muncii, persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Aceasta înseamnă că minorul care aîmplinit vârsta de 16 ani poate încheia un contract de muncă singur, fără nicio încuviințare. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În conformitate cu prevederile art. 13 Codul muncii, persoana fizică dobândește capacitate de muncă și capacitate deplină de aîncheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, în mod excepțional fiind admis ca minorul să poată încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, vârstă de la care ise recunoaște capacitatea restrânsă de ase încadra în muncă, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În conformitate cu prevederile art. 13 Codul muncii, persoana fizică dobândește capacitate de muncă și capacitate deplină de aîncheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, în mod excepțional fiind admis ca minorul să poată încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, vârstă de la care ise recunoaște capacitatea restrânsă de ase încadra în muncă, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În conformitate cu prevederile art. 13 Codul muncii, persoana fizică dobândește capacitate de muncă și capacitate deplină de aîncheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, în mod excepțional fiind admis ca minorul să poată încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, vârstă de la care ise recunoaște capacitatea restrânsă de ase încadra în muncă, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Discuții cu privire la posibilitatea legală a minorului de a încheia contractul de voluntariat
Condiția salariatului minor // The condition of the juvenile employee
Considerații teoretice și practice referitoare la nulitatea de drept a contractului individual de muncă
Despre limitele dimensiunii juridice a evaluării profesionale a salariaților
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
De ce inculpatul minor poate presta muncă neremunerată în folosul comunității?
Capacitatea de exercițiu anticipată a minorului
Capacitatea de exercițiu a pacientului minor, privat de libertate, în custodia poliției penitenciare
Considerații privind restrângerile capacității persoanei care se încadrează în muncă
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...