Art 125 Munca de noapte | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă - CAPITOLUL I Timpul de muncă - SECȚIUNEA a 2-a Munca suplimentară -
Art 124 Munca suplimentară
Art 126 Munca de noapte

TITLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă - CAPITOLUL I Timpul de muncă - SECȚIUNEA a 3-a Munca de noapte -
Art. 125.
- Practică judiciară (8), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Practică judiciară (4), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz: Practică judiciară (1), Reviste (1)

a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; Practică judiciară (1)

b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru. Practică judiciară (1)

(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. Practică judiciară (1)

(4) Durata normală a timpului de lucru pentru salariații de noapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale sau deosebite de muncă nu va depăși 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil și numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. Reviste (1), Doctrină (1)

(5) În situația prevăzută la alin. (4), angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore. Reviste (1)

(6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...