Art 125 Munca de noapte | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Munca de noapte -
Art. 125.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz: Jurisprudență, Reviste (1)

a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; Jurisprudență

b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru. Jurisprudență

(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. Jurisprudență

(4) Durata normală a timpului de lucru pentru salariații de noapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale sau deosebite de muncă nu va depăși 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil și numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. Reviste (1), Doctrină (2)

(5) În situația prevăzută la alin. (4), angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore. Reviste (1), Doctrină (1)

(6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Munca de noapte - Costel Gilca
a) Aspecte teoretice
În conformitate cu art. 8 din Directiva 2003/88/CE:
[ Mai mult... ]

Proba în instanță a muncii de noapte prestată de către un salariat - Mădălina Moceanu
În ceea ce îl privește pe un angajator, munca de noapte a unui salariat al său poate fi probată (sau nu) cu foile colective de prezență.
În contraprobă, în instanță, salariatului căruia nu i-a fost recunoscută munca de noapte( ci din contră, angajatorul a apreciat că salariatul respectiv a avut un program normal de lucru de 8 ore pe zi și respectiv 40 de ore pe săptămână) poate solicita instanței de judecată încuviințarea și administrarea probei cu martori, întrucât statele de plată pe baza cărora a fost remunerat nu reflectă realitatea regimului de lucru, adică prestarea muncii în condițiile art.125 din Codul muncii .
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Acest text a fost completat cu ipoteza depășirii duratei de muncă de 8 ore pe noapte în mod excepțional și dincolo de perioada de 24 de ore pentru situația când contractul colectiv de muncă prevede acest lucru, iar contractul colectiv încheiat la nivel superior nu interzice prin clauze exprese. 
    În vederea aplicării corecte a textului de lege este necesar acordul partenerilor sociali atât la nivelul contractului colectiv de muncă de întreprindere, cât și la nivelul contractului colectiv de muncă încheiat pe sector sau grupuri de unități. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    1.Neclarități legislative. Articolul dezvoltă situația „orelor suplimentare de noapte”, derulate în condițiile prevăzute de art. 125 alin. (4) Codul muncii republicat. Nu se specifică – deși ar fi fost oportun – în ce perioadă se compensează aceste ore; ele sunt practic ore suplimentare; nici sub acest aspect art. 125 alin. (4) nu este însă limpede formulat, drept pentru care considerăm că munca prestată pe timpul nopții, peste 8 ore pe zi, poate fi asimilată muncii suplimentare și compensată cu ore libere în următoarele 60 de zile. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(21) Durata normală a timpului de lucru pentru salariații de noapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale sau deosebite de muncă nu va depăși 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil și numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

(21) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariații de noapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale sau deosebite de muncă, stabilite potrivit dispozițiilor legale, nu va depăși 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în care prestează muncă de noapte.

[ Mai mult... ]


.....

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(22) În situația prevăzută la alin. (21)189, angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.

-

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Munca de noapte
Art 127 Munca de noapte
Art 128 Munca de noapte
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Norma de muncă
Art 131 Norma de muncă
Art 132 Norma de muncă
Art 133 Repausuri periodice
Art 134 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 135 Pauza de masă și repausul zilnic
Reviste:
Ce trebuie să știm despre munca de noapte?
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
STUDIU DE CAZ: Obligarea angajatorului la plata către salariat a sporului pentru munca prestată pe timp de noapte
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
VIDEO: Munca de noapte
Noi teorii în dreptul muncii (I)
Lucrători mobili, în accepțiunea H.G. nr. 38/2008 sunt și conducătorii auto pe mașini de transport marfă. În această calitate pot cumul diurna corespunzătoare deplasărilor cu alte drepturi salariale, respectiv sporuri, nefiind considerat detașat
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...