Art 122 Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Munca suplimentară -
Art. 122.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Jurisprudență

(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. Doctrină (1), Comentarii expert (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Compensarea muncii suplimentare - Costel Gilca
În vederea refacerii organismului salariatului, legiuitorul stabilește că munca suplimentară se compensează, ca regulă cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice.
Așadar, prima opțiune a legiuitorului este aceea de a acorda salariaților timp liber compensatoriu și nu plata acestor ore, chiar dacă uneori, presat fiind de nevoile financiare, salariatul este tentat să accepte sumele de bani.
[ Mai mult... ]

Lucrători mobili, în accepțiunea H.G. nr. 38/2008 sunt și conducătorii auto pe mașini de transport marfă - Mădălina Moceanu
În speță, potrivit reglementărilor speciale în materie, după natura obligațiilor contractului individual de muncă, care are specificat locul muncii: la sediu și în teren, conducătorului auto, în timpul deplasărilor nu-i pot fi aplicabile prevederile art. 43 și 45 din Codul muncii referitoare la delegarea și detașarea angajaților, ci este considerat lucrător mobil (art. 3 litera e din H.G. nr. 38/2008), fiindu-i aplicabile dispozițiile H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier care implementează dispozițiile comunitare din directiva 2002/15/CE și Regulamentul CE nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Reg. CEE 3821/85 și Reg. CE nr. 2135/1998 ale Consiliului și abrogă Reg. CEE nr. 3820/85.
Angajatorii au obligația de a respecta prevederile H.G. nr. 38/2008 privind timpul de lucru conform art. 8 din H.G. și art. 4 din directiva 2002/15/CE.
[ Mai mult... ]

Posibilă problemă în practică și soluția - Horatiu Sasu
Nu spune nimic Codul muncii despre ce se întâmplă dacă salariatul care a primit zile libere „credit”, pe care trebuie să le recupereze, refuză să le recupereze atunci când îi solicită angajatorul.
Chestiunea este delicată: zilele libere se recuperează prin muncă suplimentară [art. 122 alin. (3) Codul muncii], iar aceasta „nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident” [art. 120 alin. (2) Codul muncii].
[ Mai mult... ]

Zile libere în avans (I). Aplicare - Horatiu Sasu
„Unii spun că e păgubos, dar eu mă înțeleg cu oamenii”, spunea un patron despre aceste zile libere în avans. Totuși, art. 122 alin. (3) aduce un instrument excelent pentru angajator, deoarece reduce plata orelor suplimentare.
Exemplu
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În esență, modificările privesc mărirea perioadei în care pot fi acordate zilele libere plătite – de la 30 la 60 de zile – precum șiacordarea, cu anticipație, de ore libere plătite în cazul reducerii de activitate ce urmează a fi compensate cu ore suplimentare prestate de angajat în următoarele 12 luni. 
    În legătură cu cea de a doua ipoteză, se poate pune problema, în practică, referitor la modul de compensare a sumelor acordate dacă în următoarele 12 luni nu se prestează ore suplimentare. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia.

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

[ Mai mult... ]


Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [6] Munca suplimentară. Conform art. 122 alin. (1) Codul muncii, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1), munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu, corespunzător pentru orele astfel prestate. Acest spor este de cel puțin 75% din salariul de bază. În perioadele de reducere aactivității angajatorul are posibilitatea de aacorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    5.„Falie” legislativă. Nu spune nimic Codul muncii despre ce se întâmplă dacă salariatul care aprimit zile libere „credit”, pe care trebuie să le recupereze, refuză să le recupereze atunci când îi solicită angajatorul. Chestiunea este delicată: zilele libere se recuperează prin muncă suplimentară [art. 122 alin. (3) Codul muncii], iar aceasta „nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident” [art. 120 alin. (2) Codul muncii republicat]. Este un aspect care întărește ideea că soluția de la parag. 2 lit. a) de mai sus este cea mai recomandabilă, cel puțin în raport cu salariații mai recalcitranți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Munca de noapte
Art 127 Munca de noapte
Art 128 Munca de noapte
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Norma de muncă
Art 131 Norma de muncă
Art 132 Norma de muncă
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariatul său
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Deplasarea consilierului juridic la instanțe din țară. Timp de lucru/The legal adviser's travelling to courts in the country. Working time
Lucrători mobili, în accepțiunea H.G. nr. 38/2008 sunt și conducătorii auto pe mașini de transport marfă. În această calitate pot cumul diurna corespunzătoare deplasărilor cu alte drepturi salariale, respectiv sporuri, nefiind considerat detașat
Decizie de concediere pentru absențe nemotivate de la serviciu. Menținere
Anulare proces-verbal de control emis de I.T.M. Timpul de lucru și timpul de repaus
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...