Art 121 Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Munca suplimentară -
Art. 121.
- Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) La solicitarea angajatorului salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Efectuarea muncii suplimentare - Costel Gilca
Munca suplimentară nu se poate face în afara limitelor timpului de muncă stabilit prin lege decât în situații de excepție, precum cazul de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.
Fixarea de legiuitor a acestor limite ale timpului de muncă au ca finalitate păstrarea forței de muncă în general și a sănătății și securității salariaților în special.
[ Mai mult... ]

Răspunderea patrimonială a salariatului care a dispus efectuarea de ore suplimentare peste dispozițiile legale sau fără acordul conducerii - Horatiu Sasu
Regimul legal al orelor suplimentare fiind restrictiv, prestarea acestora fără existența aprobării prealabile necesare sau cu depășirea plafonului maxim atrage răspunderea patrimonială a celor vinovați care au dispus efectuarea muncii peste durata normală a timpului de lucru (Plenul Tribunalului Suprem, dec. de îndrumare nr. 26 din 17 august 1961, în Culegere de decizii pe anul 1961, pag. 40). Aceasta deoarece prevederile legale după care orele suplimentare de muncă se pot efectua numai în cazuri excepționale au caracterul unor măsuri de protecție pentru salariați (Plenul Tribunalului Suprem, decizia de îndrumare nr. 21/1963, în Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1963, pag. 134). În toate cazurile, prestarea muncii în aceste condiții se justifică pentru realizarea unor lucrări sau a unei producții suplimentare (Tribunalul Suprem, s. civ., dec. nr. 1608/1977, în Revista română de drept nr. 3/1978, pag. 63).
Așa fiind, față de salariatul care a dispus efectuarea de ore suplimentare în alte condiții decât cele legale, operează prezumția dublă de prejudiciu și de culpă, dedusă din lipsa de necesitate a efectuării orelor suplimentare, care s-au plătit fără aprobare, de unde consecința că prin plata sporului angajatorul a fost păgubit (Petre Ionescu, Contribuția normelor juridice la realizarea protecției muncii, Editura Științifică, 1969, pag. 68).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Munca de noapte
Art 127 Munca de noapte
Art 128 Munca de noapte
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Norma de muncă
Art 131 Norma de muncă
Reviste:
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Câteva soluții criticabile din practica judecătorească și din cea constituțională referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă
Munca suplimentară. Condiția inițiativei angajatorului pentru prestarea orelor suplimentare de către salariat // Overtime work. The condition of the employer‘s initiative of demanding overtime work by the employee
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Aspecte referitoare la regimul juridic al învoirii de la locul de muncă
Accident de muncă/accident de traseu. Daune morale. Daune materiale
;
se încarcă...