Art 120 Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Munca suplimentară -
Art. 120.
- Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul privind orele suplimentare poate fi inserat în contractul individual de muncă? - Horatiu Sasu
Curtea de Justiție a Comunităților Europene a stabilit că o clauză care stabilește că salariatul este obligat să presteze ore suplimentare la solicitarea angajatorului reprezintă un element esențial al contractului de muncă și trebuie adus la cunoștința salariatului în scris. Odată introdusă o astfel de clauză în contractul individual de muncă (în sensul că orele suplimentare trebuie prestate ATUNCI CÂND ANGAJATORUL DECIDE) reprezintă acordul de voință al părților în acest sens – a arătat Curtea (Cauza c-350/99, Wolfgang Large și Georg Schunemann GmbH).. Menționăm această speță de ajutor la negocierea și încheierea unui contract de muncă în condițiile în care deciziile Curții constituie izvoare ale dreptului comunitar în virtutea îndrumărilor obligatorii pe care le cuprind cu privire la interpretarea și aplicarea dreptului comunitar. [ Mai mult... ]

Munca suplimentară - Costel Gilca
Munca prestată peste durata normală a timpului de muncă, adică peste cele 40 de ore pe săptămână, chiar și în situația în care media se calculează prin raportare la 4 luni sau la 6 luni sau chiar la 12 luni, constituie muncă suplimentară și este reglementată diferit față de timpul normal de muncă.
O primă observație vizează acordul salariatului. Astfel, pentru prestarea muncii este nevoie de acordul salariatului, cu excepția situațiilor de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, munca suplimentară este definită de art. 120 Codul muncii ca o„muncă prestată” ceea ce este diferit de simpla rămânere la dispoziția angajatorului fără prestarea muncii. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Nu se poate susține că salariata presta în medie 12 ore suplimentare pe săptămână, în condițiile în care, din probele administrate, nu rezultă că aceasta desfășura în mod constant o activitate peste programul normal de lucru, în alte perioade decât cele ce pot fi asociate organizării evenimentelor menționate de angajator. 
    Modalitatea în care raporturile de muncă s-au derulat a fost de natură să afecteze situația profesională a reclamantei și drepturile sale în calitate de salariat, în condițiile în care angajatorul nu a ținut o evidență corectă a orelor de muncă, așa încât reclamanta a fost în imposibilitatea de a beneficia de o remunerare corespunzătoare pentru munca suplimentară prestată. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, munca suplimentară este definită de art. 120 Codul muncii ca o„muncă prestată” ceea ce este diferit de simpla rămânere la dispoziția angajatorului fără prestarea muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    5.„Falie” legislativă. Nu spune nimic Codul muncii despre ce se întâmplă dacă salariatul care aprimit zile libere „credit”, pe care trebuie să le recupereze, refuză să le recupereze atunci când îi solicită angajatorul. Chestiunea este delicată: zilele libere se recuperează prin muncă suplimentară [art. 122 alin. (3) Codul muncii], iar aceasta „nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident” [art. 120 alin. (2) Codul muncii republicat]. Este un aspect care întărește ideea că soluția de la parag. 2 lit. a) de mai sus este cea mai recomandabilă, cel puțin în raport cu salariații mai recalcitranți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Munca de noapte
Art 127 Munca de noapte
Art 128 Munca de noapte
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Norma de muncă
Reviste:
Munca suplimentară. Condiția inițiativei angajatorului pentru prestarea orelor suplimentare de către salariat // Overtime work. The condition of the employer‘s initiative of demanding overtime work by the employee
Probleme practice privind determinarea timpului de lucru și a muncii suplimentare în cazul lucrătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor de societăți // Practical issues relating to the determination of working time and of overtime work in the case of employees working within groups of companies
Deplasarea consilierului juridic la instanțe din țară. Timp de lucru/The legal adviser's travelling to courts in the country. Working time
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător
Reflecții privind contractul cu fracțiune de normă
16. Timp de lucru și timp de odihnă. Perioadă petrecută de salariat în cadrul unității, la dispoziția angajatorului
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
STUDIU DE CAZ: Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariatul său
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...