Art 114 Durata timpului de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Durata timpului de muncă -
Art. 114.
- Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Pentru anumite activități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referință mai mari de 4 luni, dar care să nu depășească 6 luni. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă a salariaților, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referință stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referință care în niciun caz să nu depășească 12 luni. Reviste (1), Doctrină (1)

(5) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2) - (4) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(6) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite în 60 de zile – 4 luni – 6 luni – 12 luni (I). Coordonate - Horatiu Sasu
Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite este permisă ca o EXCEPȚIE de la durata normală a timpului de lucru de 8 ore, respectiv durata maximă a timpului de lucru de 48 de ore săptămânal, reglementate de art. 114 alin. (1) Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite în 60 de zile – 4 luni – 6 luni – 12 luni (II). Soluție pentru angajator - Horatiu Sasu
În caz de muncă suplimentară „salariatul beneficiază de salariul corespunzător...” (art. 122 alin. (2) Codul muncii) - adică de salariul normal. În cazul imposibilității de com¬pensare, art. 123 Codul muncii dispune că se va plăti un spor de minim 75% la salariul de bază. „Minim” înseamnă că, dacă în contractele colective de muncă aplica¬bile se prevede un spor în procent mai mare, se aplică acesta.
Pentru a nu aplica sporul, soluția este extinderea intervalului de referință până la 12 luni, prin CCM aplicabil (deci NU prin Regulamentul intern) și acordarea de zile libere pentru compensarea orelor suplimentare.
[ Mai mult... ]

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite în 60 de zile – 4 luni – 6 luni – 12 luni (III). Exemplu - Horatiu Sasu
Să presupunem că, la un hotel, în perioada ianuarie-martie cererea de cazare este mică. Deși acordați concedii de odihnă pe cât de mult posibil (prin programare), totuși nu îi puteți utiliza pe salariați la capacitate maximă. Soluția este să li se acorde zile libere, astfel încât în perioada mai-septembrie angajatorul să le poată solicita efectuarea de ore suplimentare PENTRU CARE ANGAJATORUL NU PLĂTE?TE SPOR, utilizându-i la capacitate maximă, chiar în schimburi 12/24, exact atunci când activitatea este mai profitabilă. [ Mai mult... ]

Durata maximă a timpului de muncă - Costel Gilca
a) Regula
Regula o formează faptul că timpul de muncă, adică perioada în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, nu poate să depășească 48 de ore într-un interval de 7 zile, de regulă de luni până duminică.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificările aduse textului de lege vizează, în esență, următoarele aspecte: 
    – extinderea de la 3 luni la 4 luni a perioadei de referință în raport cu care media duratei timpului de lucru săptămânal trebuie să se încadreze, inclusiv cu orele suplimentare în 48 de ore; 
    – derogările de la regula ca durata timpului de lucru să nu depășească 48 de ore în cadrul perioadei de referință (4 luni) să fie stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil; [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Articolul 114 Codul muncii republicat, arată că: [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(3) Pentru anumite activități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referință mai mari de 4 luni, dar care să nu depășească 6 luni.

(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă a salariaților, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referință stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referință care în niciun caz să nu depășească 12 luni.

(5) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2)-(4) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 3 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(21) Pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă unic la nivel național, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură de activitate aplicabil, perioade de referință mai mari de 3 luni, dar care să nu depășească 12 luni.

(22) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2) și (21) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(3) Prevederile alin. (1), (2) și (21) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

[ Mai mult... ]


Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Articolul 114 Codul muncii republicat, arată că: [ Mai mult... ] 

.....
    Interpretarea este posibilă deoarece art. 114 alin. (1) Codul muncii nu vorbește de durata legală pentru un post (nu distinge între salariați cu cumul de funcții și cei fără), iar unde legea nu distinge nu putem face distincție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Art 123 Munca suplimentară
Art 124 Munca suplimentară
Reviste:
Restrângerea negocierii colective. Un diagnostic
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Timpul de muncă. Realități și perspective
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Ce trebuie să cunoaștem despre orele suplimentare?
Sporul pentru munca suplimentară, la stat și la privat
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Probleme practice privind determinarea timpului de lucru și a muncii suplimentare în cazul lucrătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor de societăți // Practical issues relating to the determination of working time and of overtime work in the case of employees working within groups of companies
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...