Art 112 Durata timpului de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Durata timpului de muncă -
Art. 112.
- Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Limita legală a timpului de muncă - Costel Gilca
În ceea ce privește timpul zilnic de muncă, Directiva europeană 2003/88/CE prevede în art. 6 că „statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în funcție de necesitățile de protecție a sănătății și securității lucrătorilor:
(a) timpul de lucru săptămânal să fie limitat prin acte cu putere de lege și acte administrative sau prin convenții colective sau acorduri încheiate între partenerii sociali;
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    Societatea Telefonică SA prestează servicii de telefonie mobilă și fixă clienților săi. În cadrul societății există o divizie care asigură mentenanța instalațiilor de telecomunicații atât în rețea, cât și la consumatorul final. În cadrul acestei divizii salariații lucrează în funcție de nevoile clienților, fiind necesar să asigure funcționarea rețelei în condiții optime, să intervină în caz de avarie, să rezolve orice defecțiuni, să soluționeze în timp foarte scurt sesizările și plângerile clienților privind accesul continuu la serviciile prestate. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    3.Protecția tinerilor. Dispariția alin. (3) din forma anterioară, respectiv dispariția interdicției privind aplicarea perioadei de referință în cazul tinerilor sub 18 ani nu înseamnă că utilizarea perioadei de referință este permisă în cazul acestei categorii de personal: pe de oparte, art. 112 alin. (2) arată că „în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână”, iar, pe de altă parte, art. 124 Codul muncii republicat, menține sublinierea că „tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară” – deci nici măcar nu e posibil să se depășească cele 30 de ore ale timpului legal săptămânal, cu atât mai puțin de ase discuta de depășirea numărului maxim de ore suplimentare, dincolo deci de numărul de 48 de ore (care, chiar dacă se recuperează, conduce omedie raportată tot la 48 de ore, nu la 30). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca suplimentară
Reviste:
Reglementarea timpului de muncă. Aspecte teoretice și practice
Condiția salariatului minor // The condition of the juvenile employee
Deplasarea consilierului juridic la instanțe din țară. Timp de lucru/The legal adviser's travelling to courts in the country. Working time
Ce trebuie să reținem referitor la timpul de muncă sau durata muncii ?
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Munca de opt ore pe zi, un mit moștenit din timpul revoluției industriale
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
STUDIU DE CAZ: Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariatul său
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...