Art 111 Durata timpului de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Durata timpului de muncă -
Art. 111.
- Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Timpul de muncă - Costel Gilca
Timpul, noțiune fizică și filozofică, își găsește aplicarea și în dreptul muncii. Concepțiile filozofice despre timp și evoluțiile tehnicii au avut implicații majore și asupra noțiunii de timp și în materia dreptului muncii.
Dacă, la 1905, anul la care Einstein formula teoria relativității simple, timpul de muncă în dreptul muncii era definit foarte clar de două repere și anume întreprinderea (spațiul delimitat de gardul angajatorului) și sunetele sirenelor care anunțau începutul și sfârșitul obligației salariatului de a presta munca (delimitarea timpului), actualmente „timpul de muncă” nu mai este limitat de aceste două elemente. Mijloacele moderne permit prestarea muncii în afara spațului bine delimitat, sunetul „sirenei” și părăsirea locului de muncă nu înseamnă în mod automat încetarea muncii, aceasta putându se realiza, grație telefoanelor mobile, calculatoarelor, internetului în orice moment și în orice loc de pe glob.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Nu se poate susține că salariata presta în medie 12 ore suplimentare pe săptămână, în condițiile în care, din probele administrate, nu rezultă că aceasta desfășura în mod constant o activitate peste programul normal de lucru, în alte perioade decât cele ce pot fi asociate organizării evenimentelor menționate de angajator. 
    Modalitatea în care raporturile de muncă s-au derulat a fost de natură să afecteze situația profesională a reclamantei și drepturile sale în calitate de salariat, în condițiile în care angajatorul nu a ținut o evidență corectă a orelor de muncă, așa încât reclamanta a fost în imposibilitatea de a beneficia de o remunerare corespunzătoare pentru munca suplimentară prestată. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    Societatea Telefonică SA prestează servicii de telefonie mobilă și fixă clienților săi. În cadrul societății există o divizie care asigură mentenanța instalațiilor de telecomunicații atât în rețea, cât și la consumatorul final. În cadrul acestei divizii salariații lucrează în funcție de nevoile clienților, fiind necesar să asigure funcționarea rețelei în condiții optime, să intervină în caz de avarie, să rezolve orice defecțiuni, să soluționeze în timp foarte scurt sesizările și plângerile clienților privind accesul continuu la serviciile prestate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Reviste:
Deplasarea consilierului juridic la instanțe din țară. Timp de lucru/The legal adviser's travelling to courts in the country. Working time
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Reglementarea timpului de muncă. Aspecte teoretice și practice
Clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă
Codul muncii - Art. 111. Timpul de muncă. Noțiune (comentariu)
16. Timp de lucru și timp de odihnă. Perioadă petrecută de salariat în cadrul unității, la dispoziția angajatorului
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Ce trebuie să reținem referitor la timpul de muncă sau durata muncii ?
Plata pentru munca suplimentară - un caz practic
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...