Art 110 Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca la domiciliu -
Art. 110.
- Reviste (11), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Prin contractele colective de muncă și/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Drepturile salariaților la domiciliu - Costel Gilca
Fiind în fața unui contract individual de muncă, chiar dacă are specificul privind locul muncii, și anume aceasta urmează să se presteze la domiciliul salariatului, toate dispozițiile prevăzute de lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sectorului de activitate în care activează salariatul este aplicabil și în această situație.
În ceea ce ne privește apreciem că sintagma corectă este cea de contract colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate/sector după caz, și nu sintagma „aplicabil salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului”, deoarece este posibil să nu existe angajați la sediul angajatorului.
[ Mai mult... ]

Modificarea CIM în cazul salariaților care lucrează la domiciliu (I). Delegarea și detașarea - Horatiu Sasu
La fel ca în cazul oricărui alt contract de muncă, locul muncii – în acest caz la domiciliu – nu poate fi modificat ulterior decât cu acordul salariatului sau, unilateral, de către angajator, numai în cazurile expres prevăzute de lege (Sanda Ghimpu, Alex. Țiclea, Dreptul muncii, Ed. All-Beck, București, 2000, pag. 184). Cu toate acestea, trebuie să analizăm care dintre obligațiile salariaților “obișnuiți” se aplică salariatului cu munca la domiciliu.
Așa fiind,
[ Mai mult... ]

Modificarea CIM în cazul salariaților care lucrează la domiciliu (II). Trecerea temporară în altă muncă - Horatiu Sasu
Credem că este posibilă trecerea temporară în altă muncă pentru salariații care lucrează la domiciliu, în anumite condiții.
Trecerea temporară în altă muncă, în cadrul aceleiași unități constituie o modificare unilaterală a contractului de muncă, având drept efect faptul că salariatul îndeplinește, pe o perioadă determinată, o altă funcție sau meserie decât cea prevăzută în contract, sub condiția de a corespunde calificării sale profesionale (cu excepții prevăzute de lege) (A se vedea Gheorghe Brehoi, Andrei Popescu, Ion Traian Ștefănescu, Dreptul muncii - Elemente fundamenta1e, Edit. Fundației "România de Mâine", București, 1994 - pag. 79; Șerban Beligrădeanu, Limitele dreptului unității de a dispune modificarea definitivă a contractului de muncă prin actul ei unilateral, în Revista Română de Drept, nr. 9-12/1989, pag. 47-61).
[ Mai mult... ]

Regimul contractual al salariaților care lucrează la domiciliu - Horatiu Sasu
În art. 110 alin. (1) din Codul muncii se stabilește că salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă se află la sediul angajatorului. Rezultă că reglementările referitoare la contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, cu timp zilnic de muncă integral sau parțial, se aplică și contractului de muncă la domiciliu (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea) (Ovidiu Ținca, Contractul individual de muncă la domiciliu, Dreptul nr. 8/2003, pag. 34).
Salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru, astfel că acesta poate diferi de cel de la sediul angajatorului și poate să fie fragmentat pe parcursul unei zile de lucru (Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, curs universitar, 2004, pag. 340). Totuși, existența subordonării nu este exclusă – ba din contră - deoarece, potrivit art. 108 alin. (3) C. muncii, angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În actuala redactare a textului de lege completarea conținutului obligațional al muncii la domiciliu poate avea loc nu doar în baza clauzelor contractului colectiv de muncă, ci și a clauzelor contractului individual de muncă. 
    Comentariul nostru privind împrejurarea că nivelul drepturilor stabilit prin contractul colectiv de muncă iar în prezent și prin contractul individual de muncă trebuie să fie superior standardului normativ reglementat de lege rămâne în totalitate valabil (a se vedea Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. I, p. 543). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Prin contractele colective de muncă și/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Prin contractele colective de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Art 120 Munca suplimentară
Reviste:
Câteva soluții criticabile din practica judecătorească și din cea constituțională referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă
întrebări și răspunsuri
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Tot ce trebuie să știi despre munca la domiciliu
Munca la domiciliu. Reglementări legislative, avantaje și dezavantaje
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Telemunca. Contextul apariției. Deosebiri față de munca la domiciliu // Teleworking. Context of occurrence. Differences compared to homework
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 38/2019
Când este necesară munca la domiciliu și telemunca?(I)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...