Art 11 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 11.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Clauze minime ale contractului individual de muncă - Denisa Pătrașcu
Aceasta este una din cele mai importante interdicții prevăzute de legislația muncii, având ca scop protecția salariaților. Prevederile legislației muncii reprezintă baza de negociere a contractelor colective de muncă, structurate piramidal, de la contractul colectiv de muncă de ramură, grup de unități respectiv unitate, fiecare din acesta neputând conține prevederi mai mici decât cel de la nivelul superior, iar contractul individual de muncă la rându-i trebuie să conțină cel puțin prevederile minime referitoare la drepturile salariatului din contractul colectiv de muncă aplicabil.
Contractul colectiv de muncă aplicabil este contractul colectiv de muncă de la nivelul unității, în cazul în care în urma negocierii colective s-a încheiat unul. În caz contrar, inclusiv în cazul în care unitatea are sub 21 de salariați, se aplică contractul colectiv de muncă imediat următor (grup unități sau ramură).
[ Mai mult... ]

Limitele dreptului de negociere - Costel Gilca
Prin acest articol se statuează practic principiul conform căruia clauzele contractului individual de muncă, au ca limită minimă dispozițiile legale, incluzând aici și contractul colectiv de muncă.
Ca tehnică legislativă apreciem că acest articol ar fi trebuit inclus în partea dedicată principiilor fundamentale ale dreptului muncii, deoarece limitele minime ale clauzelor contractuale sunt stabilite prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă este guvernat de principiul libertății de voință apărților (cu respectarea dispozițiilor art. 11 și art. 38 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Conținutul contractului individual de muncă reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor părților. Aceste drepturi și obligații sunt fie stabilite imperativ de lege, fie negociate de părți61. 
    61 A se vedea Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, op. cit., 2005, p. 53-56.
 
    Contract individual de muncă cuprinde două părți: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă este guvernat de principiul libertății de voință apărților (cu respectarea dispozițiilor art. 11 și art. 38 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Răspunderea patrimonială a salariaților. încasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite în contractul colectiv de muncă pentru acordarea lor
Preavizul în cazul demisiei și semnificațiile acestuia
Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Termenul de preaviz și consecințele juridice ale nerespectării termenului de preaviz // The notice period and the legal consequences of failure to fulfill it
Completare mențiuni carnet de muncă
Problematica admisibilității clauzei penale în domeniul raporturilor de muncă în legislația Republicii Moldova
Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
Dependența juridică și economică a salariatului (I)
Dependența juridică și economică a salariatului
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...