Art 109 Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca la domiciliu -
Art. 109.
- Reviste (4), Comentarii expert (1)

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: Doctrină (2)

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; Reviste (1), Doctrină (1)

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului; Reviste (3)

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Forma contractului de muncă la domiciliu - Costel Gilca
Contractul de muncă la domiciliu este specie a contractului individual de muncă ce are ca specific faptul că munca se desfășoară la domiciliul salariatului.
Fiind specie a contractului individual de muncă, acesta urmează să se încheie în formă scrisă, în două exemplare, unul pentru angajator și celălalt pentru salariat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Delegarea, după cum rezultă din art. 43 Codul muncii, constă în îndeplinirea în mod temporar, de către un salariat, aunor lucrări în afara locului de muncă176. Or, conform art. 109 lit. a) Codul muncii republicat, contractul individual de muncă la domiciliu conține „precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu”. De aceea se prevede în continuare la lit. c) aaceluiași articol faptul că contractul încheiat în astfel de condiții trebuie să conțină „obligația angajatorului de aasigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează”. Așadar, dacă salariatul nu se deplasează nici pentru a-și asigura materia primă și pentru apreda produsele finite, cu atât mai puțin – apreciem – nu este obligat să se deplaseze ca oconsecință adelegării. 
    176 Institutul Central de Cercetări Economice, op. cit., p. 49.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Art 119 Durata timpului de muncă
Reviste:
Contractul individual de muncă în regim de telemuncă. Contractul individual de muncă la domiciliu. Clauze specifice
întrebări și răspunsuri
Competența instanței specializate în soluționarea litigiilor de muncă în ceea ce privește acțiunile în angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților cărora le-a încetat calitatea de funcționar public
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Poate fi asimilat contractul individual de muncă suspendat cu neîncheierea unui contract individual de muncă?
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...