Art 108 Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca la domiciliu -
Art. 108.
- Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

(1) Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru. Reviste (3)

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Munca la domiciliu - Costel Gilca
Regula în materia relațiilor de muncă o formează prestarea muncii la sediul angajatorului, uneori cu extindere în alte locuri în interesul angajatorului, dar cu punct central la sediul angajatorului. Există însă anumite situații în care locul de muncă al salariatului este chiar la domiciliul acestuia.
În măsura în care părțile stabilesc ca munca să se presteze la domiciliului salariatului, suntem în fața unui contract individual de muncă la domiciliu.
[ Mai mult... ]

Prezentare generală a acestui tip de contract de muncă - Horatiu Sasu
Potrivit art. 108 din Codul muncii “sunt considerați salariați cu munca la domiciliu salariații care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției”. Codul muncii (art. 109), când face referire la conținutul contractului individual de muncă la domiciliu, precizează că trebuie incluse în el, alături de elementele obligatorii prevăzute de art. 17 alin. (3) din Cod, clauze speciale:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
[ Mai mult... ]

Recomandare - Horatiu Sasu
Este bine ca prima vizită la domiciliul salariatului să fie efectuată înainte de încheierea contractului de muncă la domiciliu. Vă veți asigura în acest fel că salariatul beneficiază de condiții locative care fac posibilă prestarea muncii, având în vedere: numărul de persoane care locuiesc în apartament, existența unor condiții de lumină și igienă propice desfășurării activității; existența unui spațiu separat (birou, atelier etc) destinat desfășurării activității.
Date fiind particularitățile muncii la domiciliu, ca și faptul ca salariatul nu lucrează sub controlul și îndrumarea permanentă a unui șef direct, este preferabil ca atribuțiile de serviciu, condițiile de predare a materialelor, termenele și detaliile tehnice să fie specificate cu și mai multă acuratețe decât în cazul celorlalți salariați.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Durata timpului de muncă
Art 118 Durata timpului de muncă
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Telemunca. Contextul apariției. Deosebiri față de munca la domiciliu // Teleworking. Context of occurrence. Differences compared to homework
întrebări și răspunsuri
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Tot ce trebuie să știi despre munca la domiciliu
Munca la domiciliu. Reglementări legislative, avantaje și dezavantaje
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2018
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 38/2019
Păstrați-vă salariații, veți avea din nou nevoie de ei! 10 soluții legale
Când este necesară munca la domiciliu și telemunca?(I)
;
se încarcă...