Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă cu timp parțial -
Art. 106.
- Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile. Comentarii expert (2)

(2) Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordarea corectă a concediului de odihnă - Horatiu Sasu
Cu privire la concediul de odihnă aferent unui contract de muncă cu timp parțial, la practica neunitară și la soluția corectă a se vedea comentariul respectiv aferent art 145 alin. (2) din Codul muncii. [ Mai mult... ]

Aplicarea dispoziției legale în ce privește acordarea tichetelor de masă - Horatiu Sasu
Alineatul (1) este interpretat de către Inspectoratele de muncă în sensul că salariatul cu fracțiune de normă primește același număr de tichete de masă pe zi ca și salariatul cu normă întreagă (spre exemplu, dacă salariatul cu normă întreagă primește 20 de tichete de masă într-o lună, atunci și cel cu jumătate de normă primește tot 20 de tichete, iar nu doar 10, dacă a lucrat 20 de zile! Legea nr. 142/1998 privind tichetele de masă prevede în art. 5 alin. (2) că angajatorul distribuie un tichet pe zi, fără a face distincții între salariații cu normă întreagă și cei cu fracțiune de normă). [ Mai mult... ]

Egalitatea de tratament - Costel Gilca
Clauza 4 din acordul cadru, urmărește un scop care se încadrează în obiectivele fundamentale prevăzute la articolul 1 din Acordul privind politica socială și care este preluat la articolul 136 primul paragraf CE, precum și în al treilea paragraf al preambulului TFUE și în cuprinsul punctului 7 și al punctului 10 primul paragraf din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată în cursul reuniunii Consiliului European desfășurată la Strasbourg la 9 decembrie 1989, la care face trimitere dispoziția menționată mai sus din Tratatul CE. Aceste obiective fundamentale privesc îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, precum și existența unei protecții sociale corespunzătoare a lucrătorilor. Mai exact, este vorba despre îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor pe fracțiune de normă și despre garantarea protecției acestora împotriva discriminărilor, astfel cum prevăd considerentele (3) și (23) ale Directivei 97/81.
Punctul 23 din preambul Directivei 1997/81/CEE precizează că acest act normativ a fost adoptat în vederea aplicării principului egalității de tratament întrucât Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor recunoaște importanța combaterii tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea pe motive de sex, culoare, rasă, opinii și credințe.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Reviste:
Câte zile de concediu primește salariatul cu mai multe contracte de muncă, pe funcții diferite?
Câte zile de concediu primește salariatul cu mai multe contracte de muncă, pe funcții diferite?
;
se încarcă...