Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă cu timp parțial -
Art. 105.
- Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: Jurisprudență, Doctrină (2)

a) durata muncii și repartizarea programului de lucru;

b) condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Clauze speciale - Costel Gilca
Specie a contractului individual de muncă, CTP cuprinde elemente speciale care îl individualizează în raport cu celelalte tipuri de contracte individuale de muncă.
În lipsa acestor elemente de individualizare, contractul semnat va fi considerat ca fiind un CDN.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: durata muncii și repartizarea programului de lucru; condițiile în care se poate modifica programul de lucru; interdicția de aefectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră afi încheiat pentru normă întreagă [art. 105 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: durata muncii și repartizarea programului de lucru; condițiile în care se poate modifica programul de lucru; interdicția de aefectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră afi încheiat pentru normă întreagă [art. 105 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 106 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 107 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 108 Munca la domiciliu
Art 109 Munca la domiciliu
Art 110 Munca la domiciliu
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Reviste:
ANGAJAT PART-TIME: Este legal ca angajatorul să mă cheme la muncă în alt interval orar?
Contractul individual de muncă în regim de telemuncă. Contractul individual de muncă la domiciliu. Clauze specifice
Reflecții privind contractul cu fracțiune de normă
Caracterul sinalagmatic și personal al contractului individual de muncă/Synallagmatic and personal nature of the individual employment agreement
Proces echitabil. Respingerea probei cu expertiza tehnică contabilă. Constatarea raporturilor de muncă desfășurate de salariat în beneficiul a două societăți, contractul individual de muncă fiind încheiat doar cu una dintre acestea. Admitere apel
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...