Art 10 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 10.
- Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (34), Doctrină (3), Modele (3), Comentarii expert (5)

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Reviste (2), Comentarii expert (14)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T Î.C.C.J. interpertare art. 10 din Codul Muncii - Marian Orzață
Prin Decizia nr. 19 din 20 mai 2019, în dosarul nr.131/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în dosarul nr. 16121/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.
[ Mai mult... ]

Caracterizarea unui contract ca având natura unui contract de muncă. Deosebirea de contractul de prestări de servicii - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 10 din Codul Muncii, „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.”
Contractul de prestări de servicii nu are o reglementare proprie în legislație, ci urmează regulile generale ale contractelor sinalagmatice, cu titlu oneros. În lipsa unei reglementări exprese, literatura de specialitate a definit contractul de prestări de servicii ca fiind contractul prin care o parte, numita prestator, se obliga sa presteze servicii unei alte parți, numite beneficiar, in schimbul unui preț.
[ Mai mult... ]

Contract de munca si contract de prest. de serviciu. Distinctii. Conditii a caror realizare se impune pentru a se constata existenta simulat - Mădălina Moceanu
Contractul de servicii s-a încheiat între o societate comerciala si o persoana fizica autorizata înregistrata la Registrul Comertului, deci între subiecte din ramura dreptului comercial.
Conform art.3 alineatul 1 din Legea nr.300/2004, persoana fizica care desfasoara activitati economice în mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membri ai asociatiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.
[ Mai mult... ]

Contractul de muncă și contractul de mandat. Deosebiri esențiale - Horatiu Sasu
Raportul de subordonare, existent din treaptă în treaptă organizatorică, apare ca o necesitate obiectivă impusă de însăși diviziunea muncii (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 323).
Subordonarea implică obligația persoanei încadrate de a respecta disciplina muncii, această obligație având ca o componentă esențială respectarea programului de muncă; desfășurarea muncii are un caracter de continuitate, în cadrul unui număr minim de ore, într-o perioadă determinată. Fără elementul de subordonare nu ar fi cu putință unitatea de acțiune a colectivului și eficiența activității lui.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Or, potrivit art. 10 Codul muncii, salariatul își desfășoară activitatea nu numai „pentru” angajator, ci și „sub autoritatea unui angajator” – angajator care nu este utilizatorul. Între angajator și salariat se naște un raport de subordonare, cerință intrinsecă oricărui proces de muncă152. (Termenul tradițional folosit în doctrină este cel de „subordonare”, care așa cum s-a arătat, reflectă mult mai bine decât cel de „autoritate” una din trăsăturile fundamentale ale contractului de muncă care acordă angajatorului posibilitatea de adispune de trei prerogative importante: normativă, organizatorică și disciplinară153). 
    152 I.T. Ștefănescu, op. cit., Tratat..., 1999, p. 323. 
    153 Vezi, R. Gidro, Opinii asupra unor dispoziții din proiectul Codului Muncii cu privire la încheierea și conținutul contractului individual de muncă, în RRDM nr. 1/2002, p. 22.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Art. 10 Codul muncii definește contractul individual de muncă drept „contractul în temeiul căruia opersoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumită salariu”. 
    Această definiție reflectă elementele esențiale ale contractului individual de muncă, elemente care au fost evidențiate în timp în mod constant de literatura juridică: prestarea muncii de către salariat în beneficiul unei alte persoane – angajator, plata unei remunerații (denumită salariu) și subordonarea salariatului față de angajatorul său. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Reprezintă cea mai numeroasă categorie de personal care poate răspunde disciplinar în ipoteza săvârșirii unor abateri disciplinare. 
    Calitatea de salariat se dobândește ca urmare aîncheierii contractului individual de muncă în temeiul căruia acesta „se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu” (art. 10 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Studiu de caz: Momentul până la care se acordă despăgubiri pentru concedierea nelegală în situația în care salariatul nu solicită reintegrarea
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă
Contractul de ambarcare
Contractul de muncă al cadrelor didactice în învățământul superior
Codul muncii - Art. 10. Definiție (comentariu)
Studiu de caz: Concediere nelegală pentru o abatere disciplinară inexistentă. Despăgubiri
Contract sportiv. Diferența dintre un contract individual de muncă și o convenție civilă de prestări servicii
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Modele:
Civil de angajare.
Angajare.
Contract individual de muncă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
;
se încarcă...