Parlamentul României

Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ

Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (107), Referințe (10), Reviste (9), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2011 până la 31 iulie 2016, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 20/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 31 decembrie 2011, personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (41), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a și 3b, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (41), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Indemnizațiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Sporurile, indemnizațiile, compensațiile și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum și metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(5) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcție de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizației de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul.

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi bănești sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (22)

(7) Dispozițiile art. 8, 9, 12 și 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum și cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător și pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (41), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă și maximă a tranșei de vechime pentru funcțiile didactice din învățământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcțiile didactice auxiliare își păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (22)

(3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obținerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranșă de vechime în învățământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută.

(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcții, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispozițiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 și ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 3. -

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

Art. 4. -

(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Ordonatorii principali de credite și angajatorii au obligația să stabilească salariile de bază, sporurile și alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.

Art. 5. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual și a celorlalte drepturi, cât și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (42), Jurisprudență, Reviste (1)

Orice alte dispoziții contrare cu privire la stabilirea salariilor și a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.

Art. 7. -

Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 18 aprilie 2011.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREȘ

București, 10 mai 2011.

Nr. 63.

ANEXA Nr. 1

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învățământul universitar

Nr.
crt.
Funcția didactică Vechimea în învățământ Salarii de încadrare
- lei -
Minim Maxim
1. Profesor universitar peste 40 ani 3.733 6.971
35-40 ani 3.474 6.486
30-35 ani 3.230 6.032
25-30 ani 3.002 5.606
20-25 ani 2.828 5.378
15-20 ani 2.682 5.132
10-15 ani 2.518 4.959
2. Conferențiar universitar peste 40 ani 2.294 3.365
35-40 ani 2.251 3.249
30-35 ani 2.123 3.137
25-30 ani 2.058 3.032
20-25 ani 1.951 3.005
15-20 ani 1.879 2.976
10-15 ani 1.750 2.968
6-10 ani 1.449 2.515
3. Șef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 1.776 2.579
30-35 ani 1.704 2.457
25-30 ani 1.596 2.352
20-25 ani 1.564 2.341
15-20 ani 1.549 2.334
10-15 ani 1.521 2.309
6-10 ani 1.370 2.069
3-6 ani 1.349 2.031
4. Asistent universitar 35-40 ani 1.449 2.017
30-35 ani 1.442 1.935
25-30 ani 1.435 1.858
20-25 ani 1.427 1.834
15-20 ani 1.420 1.824
10-15 ani 1.414 1.800
6-10 ani 1.263 1.615
3-6 ani 1.242 1.613
până la 3 ani 1.223 1.601
5. Preparator universitar 6-10 ani 1.163 1.616
3-6 ani 1.143 1.602
până la 3 ani 1.123 1.575

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranșele de peste 10 ani vechime în învățământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 2 Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar

Nr.
crt.
Funcția didactică Vechimea în învățământ Salarii de încadrare
- lei -
1. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.896
35-40 ani 1.805
30-35 ani 1.715
25-30 ani 1.634
22-25 ani 1.563
18-22 ani 1.483
14-18 ani 1.450
10-14 ani 1.393
6-10 ani 1.225
2-6 ani 1.103
2. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.580
35-40 ani 1.517
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.401
22-25 ani 1.334
18-22 ani 1.268
14-18 ani 1.219
10-14 ani 1.195
6-10 ani 1.049
2-6 ani 1.029
3. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.501
35-40 ani 1.439
30-35 ani 1.377
25-30 ani 1.311
22-25 ani 1.274
18-22 ani 1.183
14-18 ani 1.150
10-14 ani 1.134
6-10 ani 1.000
2-6 ani 988
4. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 981
5. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.604
35-40 ani 1.523
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.394
22-25 ani 1.313
18-22 ani 1.247
14-18 ani 1.214
10-14 ani 1.169
6-10 ani 1.049
6. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.482
35-40 ani 1.423
30-35 ani 1.358
25-30 ani 1.293
22-25 ani 1.234
18-22 ani 1.156
14-18 ani 1.132
10-14 ani 1.082
6-10 ani 962
2-6 ani 943
7. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.340
35-40 ani 1.259
30-35 ani 1.208
25-30 ani 1.158
22-25 ani 1.115
18-22 ani 1.082
14-18 ani 1.058
10-14 ani 1.042
6-10 ani 948
2-6 ani 941
8. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 934
9. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.584
35-40 ani 1.503
30-35 ani 1.430
25-30 ani 1.374
22-25 ani 1.293
18-22 ani 1.226
14-18 ani 1.194
10-14 ani 1.150
6-10 ani 1.029
10. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.408
35-40 ani 1.350
30-35 ani 1.285
25-30 ani 1.227
22-25 ani 1.168
18-22 ani 1.119
14-18 ani 1.070
10-14 ani 1.054
6-10 ani 935
2-6 ani 926
11. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.313
35-40 ani 1.248
30-35 ani 1.185
25-30 ani 1.138
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.063
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 893
2-6 ani 883
12. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 867
13. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.544
35-40 ani 1.463
30-35 ani 1.406
25-30 ani 1.332
22-25 ani 1.260
18-22 ani 1.188
14-18 ani 1.145
10-14 ani 1.113
6-10 ani 996
14. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.359
35-40 ani 1.301
30-35 ani 1.227
25-30 ani 1.178
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.070
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 915
2-6 ani 898
15. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.263
35-40 ani 1.207
30-35 ani 1.156
25-30 ani 1.106
22-25 ani 1.094
18-22 ani 1.038
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.006
6-10 ani 877
2-6 ani 871
16. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 840
17. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I peste 40 ani 1.479
35-40 ani 1.422
30-35 ani 1.357
25-30 ani 1.284
22-25 ani 1.216
18-22 ani 1.138
14-18 ani 1.113
10-14 ani 1.064
6-10 ani 963
18. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II peste 40 ani 1.311
35-40 ani 1.240
30-35 ani 1.184
25-30 ani 1.137
22-25 ani 1.070
18-22 ani 1.044
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.010
6-10 ani 910
2-6 ani 881
19. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv peste 40 ani 1.230
35-40 ani 1.175
30-35 ani 1.112
25-30 ani 1.069
22-25 ani 1.054
18-22 ani 1.018
14-18 ani 994
10-14 ani 981
6-10 ani 858
2-6 ani 852
20. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant până la 2 ani 838
21. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 869
35-40 ani 826
30-35 ani 799
25-30 ani 786
22-25 ani 772
18-22 ani 759
14-18 ani 745
10-14 ani 731
6-10 ani 6171)
2-6 ani 6041)
până la 2 ani 6001)

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranșele de peste 10 ani vechime în învățământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3a

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învățământul universitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA S 940 1.381
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 843 1.341
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 700 1.288
4. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 6681) 991
5. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6161)
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 793 1.164
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 682 1.045
8. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 6671) 917
9. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6061)
10. Informatician gradul IA S 992 1.417
11. Informatician gradul I S 893 1.376
12. Informatician gradul II S 780 1.312
13. Informatician gradul III S 6581) 1.019
14. Informatician gradul IV S 6281) 923
15. Informatician debutant S 6161)
16. Informatician gradul I SSD 754 1.164
17. Informatician gradul II SSD 699 1.045
18. Informatician gradul III SSD 6251) 917
19. Informatician debutant SSD 6061)
20. Corepetitor gradul I S 720 981
21. Corepetitor gradul II S 6461) 850
22. Corepetitor gradul III S 6281) 778
23. Corepetitor debutant S 6161)
24. Corepetitor gradul I SSD 676 903
25. Corepetitor gradul II SSD 6321) 786
26. Corepetitor gradul III SSD 6181) 718
27. Corepetitor debutant SSD 6061)
28. Secretar IA**) S 964 1.417
29. Secretar I S 866 1.376
30. Secretar II S 740 1.312
31. Secretar III S 6581) 1.019
32. Secretar IV S 6281) 923
33. Secretar debutant S 6161)
34. Secretar I SSD 685 1.195
35. Secretar II SSD 6491) 1.069
36. Secretar III SSD 6281) 935
37. Secretar IV SSD 6161) 763
38. Secretar debutant SSD 6041)
39. Secretar IA M 6211) 1.025
40. Secretar I M 6101) 935
41. Secretar II M 6001) 829
42. Secretar III M 6001) 743
43. Secretar debutant M 6001)
44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 6051) 1.000
45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6001) 910
46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6001) 806
47. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6001)
48. Informatician IA PL/M 6211) 1.025
49. Informatician I PL/M 6101) 935
50. Informatician II PL/M 6001) 829
51. Informatician III PL/M 6001) 743
52. Informatician debutant PL/M 6001)
53. Corepetitor I M 6051) 687
54. Corepetitor II M 6001) 6241)
55. Corepetitor III M 6001) 6051)
56. Corepetitor debutant M 6001)
57. Tehnician IA***) M 6211) 942
58. Tehnician I***) M 6101) 899
59. Tehnician II***) M 6001) 816
60. Tehnician III***) M 6001) 760
61. Tehnician debutant***) M 6001)
62. Laborant IA S 899 1.219
63. Laborant I S 805 1.099
64. Laborant II S 674 1.000
65. Laborant I SSD 6111) 1.081
66. Laborant II SSD 6071) 994
67. Laborant III SSD 6041) 881
68. Laborant I PL/M 6001) 840
69. Laborant II PL/M 6001) 746
70. Laborant debutant PL/M 6001)
71. Analist, programator, inginer sistem; IA S 812 1.545
72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463
73. Analist, programator, inginer sistem; II S 6641) 1.281
74. Analist, programator, inginer sistem; III S 6451) 1.101
75. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6281) 981
76. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6161)
77. Analist (programator) ajutor; IA M 6211) 1.025
78. Analist (programator) ajutor; I M 6101) 935
79. Analist (programator) ajutor; II M 6001) 829
80. Analist (programator) ajutor; III M 6001) 743
81. Analist (programator) ajutor; debutant M 6001)
82. Operator, controlor date; I M 6211) 951
83. Operator, controlor date; II M 6101) 843
84. Operator, controlor date; III M 6001) 756
85. Operator, controlor date; IV M 6001) 673
86. Operator, controlor date; debutant M 6001)
87. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 786 1.569
88. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 6551) 1.307
89. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6161) 1.111
90. Comandant S 6341) 1.467
91. Șef mecanic S 6001) 1.187
92. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 6001) 945
93. Căpitan M 6001) 881
94. Șef mecanic M 6001) 862
95. Ofițer punte M 6001) 803
96. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 6001) 783
97. Șef echipaj M 6001) 823
98. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic M 6001) 6111)
99. Inginer gradul IA S 6631) 1.279
100. Inginer gradul I S 6491) 1.201
101. Inginer gradul II S 6401) 1.100
102. Inginer gradul III S 6281) 999
103. Inginer gradul debutant S 6161)
104. Subinginer gradul I SSD 6241) 1.100
105. Subinginer gradul II SSD 6221) 1.018
106. Subinginer gradul III SSD 6161) 899
107. Subinginer debutant SSD 6041)
108. Medic primar S 799 1.597
109. Medic specialist S 770 1.466
110. Medic S 691 1.379
111. Medic stagiar S 6161)
112. Farmacist primar S 799 1.597
113. Farmacist specialist S 698 1.393
114. Farmacist S 6281) 1.162
115. Farmacist stagiar S 6161)
116. Dentist principal SSD 6111) 1.081
117. Dentist SSD 6071) 994
118. Dentist debutant SSD 6041)
119. Tehnician dentar principal M 6001) 972
120. Tehnician dentar M 6001) 885
121. Tehnician dentar debutant M 6001)
122. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 799 1.597
123. Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 698 1.393
124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 6281) 1.162
125. Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant S 6161)
126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368
127. Psiholog, sociolog S 6311) 1.218
128. Psiholog, sociolog debutant S 6161)
129. Cercetător științific principal I S 799 1.597
130. Cercetător științific principal II S 770 1.466
131. Cercetător științific principal III S 691 1.379
132. Cercetător științific S 6271) 1.210
133. Asistent de cercetare științifică S 6171) 1.142
134. Asistent de cercetare științifică stagiar S 6051)
135. Asistent I M 6051) 1.000
136. Asistent II M 6001) 910
137. Asistent III M 6001) 806
138. Asistent stagiar M 6001)
139. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 843 1.683
140. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 809 1.540
141. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 717 1.432
142. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 6581) 1.269
143. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6281) 1.071
144. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6161)
145. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 791 1.506
146. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 713 1.425
147. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 6521) 1.257
148. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6281) 1.071
149. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 6161)
150. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 6001) 862
151. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 6001) 746
152. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 6001) 6641)
153. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant 6001)
154. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339
155. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6341) 1.144
156. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6281) 1.071
157. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6161)
158. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6051) 1.000
159. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 6001) 910
160. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 6001) 806
161. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6001)
162. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 670 1.339
163. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6341) 1.174
164. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6281) 1.134
165. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6161)
166. Muzeograf, bibliograf I SSD 6241) 1.100
167. Muzeograf, bibliograf II SSD 6221) 1.018
168. Muzeograf, bibliograf III SSD 6161) 899
169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6041)
170. Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 6051) 1.000
171. Secretar de redacție, tehnoredactor I M 6001) 910
172. Secretar de redacție, tehnoredactor II M 6001) 806
173. Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 6001)
174. Regizor scenă (culise) I M 6051) 1.000
175. Regizor scenă (culise) II M 6001) 910
176. Regizor scenă (culise) III M 6001) 806
177. Regizor scenă (culise) debutant M 6001)
178. Căpitan secund, șef electrician, șef mecanic secund S 6171) 1.113
179. Ofițer aspirant S 6051)
180. Șef stație RTG M 6001) 931
181. Ofițer RTG I M 6001) 813
182. Ofițer RTG II M 6001) 743
183. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer, dragor; aspirant M 6001)
184. Medic veterinar I S 770 1.466
185. Medic veterinar II S 6461) 1.247
186. Medic veterinar III S 6281) 1.071
187. Medic veterinar debutant S 6161)
188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 6461) 1.246
189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6341) 1.091
190. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6281) 1.071
191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6161)
192. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 799 1.597
193. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 6461) 1.250
194. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 6281) 1.134
195. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 6161)
196. Conservator, restaurator I SSD 6291) 1.100
197. Conservator, restaurator II SSD 6221) 1.018
198. Conservator, restaurator III SSD 6161) 899
199. Conservator, restaurator debutant SSD 6041)
200. Conservator, restaurator, custode sală I M 6051) 1.000
201. Conservator, restaurator, custode sală II M 6001) 910
202. Conservator, restaurator, custode sală III M 6001) 806
203. Conservator, restaurator, custode sală debutant M 6001)
204. Mânuitor carte M/G 6001) 6301)
205. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 709 1.396
206. Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790
207. Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****) S 697 1.118
208. Administrator financiar (patrimoniu) grad iii****) S 677 1.029
209. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6161)
210. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6291) 1.100
211. Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****) SSD 6221) 1.018
212. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6161) 899
213. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6041)
214. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 678 942
215. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 6541) 899
216. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6301) 743
217. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6001)
218. Antrenor categoria I 700 1.397
219. Antrenor categoria II 6261) 1.175
220. Antrenor categoria III 6161) 1.111
221. Antrenor categoria IV 6051) 1.009
222. Antrenor categoria V 6001) 883
223. Antrenor debutant 6001)
224. Model I M 6431) 671
225. Model II M 6381) 6621)

___________

*) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământ sunt cele prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011.

**) Se utilizează numai pentru secretar-șef de universitate.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și atelierelor.

****) Se utilizează pentru funcțiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator și funcționar din compartimentele de resort.

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează și pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare și din Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3b Respingeri de neconstituționalitate (26)

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Nr.
crt.
Funcția Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 886 1.408
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 735 1.353
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 702 1.041
4. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6471)
5. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 833 1.223
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 716 1.098
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 701 963
8. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6371)
9. Informatician gradul I A S 1.042 1.488
10. Informatician gradul I S 938 1.445
11. Informatician gradul II S 819 1.378
12. Informatician gradul III S 691 1.070
13. Informatician gradul IV S 6601) 970
14. Informatician debutant S 6471)
15. Informatician gradul I SSD 792 1.223
16. Informatician gradul II SSD 734 1.098
17. Informatician gradul III SSD 6571) 963
18. Informatician debutant SSD 6371)
19. Instructor-animator gradul I S 756 1.030
20. Instructor-animator gradul II S 679 893
21. Instructor-animator gradul III S 6601) 817
22. Instructor-animator debutant S 6471)
23. Instructor-animator gradul I SSD 710 949
24. Instructor-animator gradul II SSD 6641) 826
25. Instructor-animator gradul III SSD 6491) 722
26. Instructor-animator debutant SSD 6371)
27. Asistent social gradul I S 825 1.112
28. Asistent social gradul II S 688 934
29. Asistent social gradul III S 6601) 830
30. Asistent social debutant S 6471)
31. Asistent social gradul I SSD 688 949
32. Asistent social gradul II SSD 6381) 807
33. Asistent social debutant SSD 6351)
34. Corepetitor gradul I S 756 1.030
35. Corepetitor gradul II S 679 893
36. Corepetitor gradul III S 6601) 817
37. Corepetitor debutant S 6471)
38. Corepetitor gradul I SSD 710 949
39. Corepetitor gradul II SSD 6641) 826
40. Corepetitor gradul III SSD 6491) 754
41. Corepetitor debutant SSD 6371)
42. Secretar I**) S 910 1.445
43. Secretar II**) S 777 1.378
44. Secretar III**) S 691 1.070
45. Secretar IV**) S 6601) 970
46. Secretar debutant**) S 6471)
47. Secretar I**) SSD 720 1.255
48. Secretar II**) SSD 682 1.123
49. Secretar III**) SSD 6601) 982
50. Secretar IV**) SSD 6471) 802
51. Secretar debutant**) SSD 6351)
52. Secretar I A**) M 6521) 1.077
53. Secretar I**) M 6411) 982
54. Secretar II**) M 6291) 871
55. Secretar III**) M 6181) 781
56. Secretar debutant**) M 6051)
57. Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 6361) 1.050
58. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6231) 956
59. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6131) 847
60. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6051)
61. Informatician I A PL/M 6521) 1.077
62. Informatician I PL/M 6411) 982
63. Informatician II PL/M 6291) 871
64. Informatician III PL/M 6181) 781
65. Informatician debutant PL/M 6051)
66. Instructor-animator IA M 6361) 817
67. Instructor-animator I M 6231) 709
68. Instructor-animator II M 6131) 6441)
69. Instructor-animator debutant M 6051)
70. Instructor de educație extrașcolară IA M 6521) 839
71. Instructor de educație extrașcolară I M 6411) 770
72. Instructor de educație extrașcolară II M 6291) 676
73. Instructor de educație extrașcolară III M 6181) 6421)
74. Instructor de educație extrașcolară debutant M 6051)
75. Asistent social I PL/M 694 939
76. Asistent social II PL/M 6231) 803
77. Asistent social III PL/M 6131) 684
78. Asistent social debutant PL/M 6051)
79. Corepetitor I M 6361) 722
80. Corepetitor II M 6231) 6561)
81. Corepetitor III M 6131) 6361)
82. Corepetitor debutant M 6051)
83. Tehnician IA***) M 6521) 989
84. Tehnician I***) M 6411) 944
85. Tehnician II***) M 6291) 857
86. Tehnician III***) M 6181) 798
87. Tehnician debutant***) M 6051)
88. Laborant IA S 944 1.280
89. Laborant I S 846 1.154
90. Laborant II S 708 1.050
91. Laborant I SSD 6421) 1.135
92. Laborant II SSD 6381) 1.044
93. Laborant III SSD 6351) 925
94. Laborant I PL/M 6181) 882
95. Laborant II PL/M 6061) 784
96. Laborant debutant PL/M 6001)
97. Pedagog școlar IA S 944 1.280
98. Pedagog școlar I S 846 1.154
99. Pedagog școlar II S 708 1.050
100. Pedagog școlar I SSD 6421) 1.135
101. Pedagog școlar II SSD 6381) 1.044
102. Pedagog școlar III SSD 6351) 925
103. Pedagog școlar IA M 6181) 827
104. Pedagog școlar I M 6061) 741
105. Pedagog școlar II M 6001)
106. Analist, programator, inginer sistem; IA S 853 1.623
107. Analist, programator, inginer sistem; I S 769 1.537
108. Analist, programator, inginer sistem; II S 698 1.345
109. Analist, programator, inginer sistem; III S 678 1.156
110. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6601) 1.030
111. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6471)
112. Analist (programator) ajutor; IA M 6521) 1.077
113. Analist (programator) ajutor; I M 6411) 982
114. Analist (programator) ajutor; II M 6291) 871
115. Analist (programator) ajutor; III M 6181) 781
116. Analist (programator) ajutor; debutant M 6051)
117. Operator, controlor date; I M 6521) 999
118. Operator, controlor date; II M 6411) 886
119. Operator, controlor date; III M 6291) 794
120. Operator, controlor date; IV M 6181) 707
121. Operator, controlor date; debutant M 6051)
122. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 826 1.648
123. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 688 1.373
124. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6471) 1.167
125. Comandant S 6661) 1.541
126. Șef mecanic S 6321) 1.247
127. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 6321) 993
128. Căpitan M 6001) 925
129. Șef mecanic M 6001) 905
130. Ofițer punte M 6001) 844
131. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 6001) 823
132. Șef echipaj M 6001) 865
133. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic M 6001) 6111)
134. Inginer gradul IA S 697 1.343
135. Inginer gradul I S 682 1.261
136. Inginer gradul II S 672 1.155
137. Inginer gradul III S 6601) 1.049
138. Inginer gradul debutant S 6471)
139. Subinginer gradul I SSD 6561) 1.155
140. Subinginer gradul II SSD 6531) 1.069
141. Subinginer gradul III SSD 6471) 944
142. Subinginer debutant SSD 6351)
143. Medic primar S 839 1.677
144. Medic specialist S 809 1.540
145. Medic S 726 1.448
146. Medic stagiar S 6471)
147. Psiholog, sociolog principal S 720 1.437
148. Psiholog, sociolog S 6631) 1.279
149. Psiholog, sociolog debutant S 6471)
150. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 886 1.768
151. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 850 1.617
152. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 753 1.504
153. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333
154. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6601) 1.125
155. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6471)
156. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 831 1.582
157. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 749 1.497
158. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 685 1.320
159. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6601) 1.125
160. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet
S 6471)
161. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I
6001) 905
162. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 6001) 784
163. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III 6001) 698
164. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 6001)
165. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406
166. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6661) 1.202
167. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6601) 1.125
168. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6471)
169. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6361) 1.050
170. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II
6231) 956
171. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III
6131) 847
172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6051)
173. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 704 1.406
174. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6661) 1.233
175. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6601) 1.191
176. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6471)
177. Muzeograf, bibliograf I SSD 6561) 1.155
178. Muzeograf, bibliograf II SSD 6531) 1.069
179. Muzeograf, bibliograf III SSD 6471) 944
180. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6351)
181. Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 6361) 1.050
182. Secretar de redacție, tehnoredactor I M 6231) 956
183. Secretar de redacție, tehnoredactor II M 6131) 847
184. Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 6051)
185. Regizor scenă (culise) I M 6361) 1.050
186. Regizor scenă (culise) II M 6231) 956
187. Regizor scenă (culise) III M 6131) 847
188. Regizor scenă (culise) debutant M 6051)
189. Căpitan secund, șef electrician, șef mecanic secund S 6481) 1.169
190. Ofițer aspirant S 6361)
191. Șef stație RTG M 6001) 978
192. Ofițer RTG I M 6251) 854
193. Ofițer RTG II M 6181) 781
194. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer, dragor; aspirant M 6001)
195. Medic veterinar I S 809 1.540
196. Medic veterinar II S 679 1.310
197. Medic veterinar III S 6601) 1.125
198. Medic veterinar debutant S 6471)
199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 679 1.309
200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6661) 1.146
201. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6601) 1.125
202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6471)
203. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 745 1.466
204. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S 732 1.174
205. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) S 711 1.081
206. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6471)
207. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6611) 1.155
208. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) SSD 6531) 1.069
209. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6471) 944
210. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6351)
211. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 712 989
212. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 687 944
213. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6621) 781
214. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6051)
215. Antrenor categoria I*****) 735 1.467
216. Antrenor categoria II*****) 6581) 1.234
217. Antrenor categoria III*****) 6471) 1.167
218. Antrenor categoria IV*****) 6361) 1.060
219. Antrenor categoria V*****) 6231) 928
220. Antrenor debutant*****) 6111)
221. Șef atelier școală I M 676 784
222. Șef atelier școală II M 6671) 754
223. Șef atelier școală III M 6641) 705
224. Instructor I M 676 734
225. Instructor II M 670 695
226. Model I M 676 705
227. Model II M 670 695
228. Supraveghetor noapte G 6481) 673
229. Medic primar învățământ special S 981 1.931
230. Medic specialist învățământ special S 809 1.540
231. Medic învățământ special S 726 1.448
232. Medic stagiar învățământ special S 6471)
233. Asistent medical principal învățământ special SSD 688 1.124
234. Asistent medical învățământ special SSD 6381) 1.006
235. Asistent medical debutant învățământ special SSD 6351)
236. Asistent medical I învățământ special PL/M 694 1.109
237. Asistent medical II învățământ special PL/M 6231) 991
238. Asistent medical debutant învățământ special PL/M 6051)
239. Infirmieră învățământ special G 6001) 6621)
240. Mediator școlar I M/G 6131) 6621)
241. Mediator școlar II M/G 6051) 6421)
242. Mediator școlar debutant M/G 6001)

___________

*) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământ sunt cele prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.

***) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator și funcționar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

****) Se utilizează pentru toți antrenorii din unitățile subordonate Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează și pentru personalul didactic auxiliar din unitățile conexe subordonate inspectoratelor școlare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe, precum și majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 4

Indemnizații de conducere specifice

1. Funcțiile didactice de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universității 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar științific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator-șef al facultății 15 20
8. Secretar științific al consiliului facultății 10 15
9. Director de departament 20 25
10. Șef de catedră 20 25

2. Funcțiile didactice de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar și alte unități conexe

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
minim maxim
1. Inspector școlar general 45 55
2. Inspector școlar general adjunct 35 45
3. Inspector școlar de specialitate 30 40
4. Inspector școlar 25 30
5. Director de școală sau de liceu*) 25 35
6. Director adjunct de școală sau de liceu*) 20 25
7. Director (profesor învățământ preșcolar/primar, institutor, educatoare, învățător)*) 15 25
8. Directorul casei corpului didactic 35 45

*) Pentru funcțiile de conducere din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.

3. Funcțiile de conducere didactice auxiliare din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
limita maximă
1. Contabil-șef (administrator financiar) 40
2. Secretar-șef instituție învățământ superior 30
3. Secretar-șef facultate 25
4. Secretar-șef*) 20

*) Se utilizează la grupuri școlare sau la unitățile școlare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

ANEXA Nr. 5 Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5)

METODOLOGIA DE CALCUL
al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ
Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (17)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Obligație de a face. Reîncadrarea pe post a reclamantei, ca urmare a absolvirii unor studii
Noțiunea de vechime neîntreruptă în muncă a personalului didactic pentru plata sporului de stabilitate
13. Spor pentru condiții vătămătoare cuvenit personalului didactic din învățământul preuniversitar
Gradație de merit. Calculul îndemnizației pentru concediu de odihnă
23. Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016 în dosarul nr. 20/2016
Sporuri pentru personalul didactic. Clarificări ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
Admitere sesizare. Sporul pentru predare simultană la 2 - 4 clase de elevi din învățământul preșcolar
STUDIU DE CAZ: Trebuie acordat sporul de salariu aferent titlului științific de doctor?
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1615/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din anexa nr. II Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
;
se încarcă...